Hopp til hovedinnhold

Hjelp fra Japan – gamle fotografier identifisert

Høsten 2016 besøkte Yoshikazu Uni, hvalfangsthistoriker ved Tokyo University of Agriculture, Vestfoldmuseene ved Vestfoldarkivet, i forbindelse med sitt forskningsprosjekt som blant annet er knyttet til japansk hvalfangst.

  • Jangsaengpo whaling station (1904–1909)
    1/1
    Jangsaengpo whaling station (1904–1909).

Yoshikazu Uni ønsket å søke i Hvalfangsmuseets arkiver etter Japansk hvalfangst (etter norsk metode i Japan). Les Vestfoldarkivets artikkel om besøket.

H.G. Melsoms fotografier

Uni fikk også tilgang til eldre fotografier – en sjelden samling av glassplater tilhørende Slottsfjellsmuseet – fotografert av den kjente kaptein og reder H. G. Melsom. En del av materialet var digitalisert og lett tilgjengelig, men Uni fikk også se gjennom negativene som ikke var digitalisert, og plukke ut aktuelle motiv og fotografere.

Sted og tidfesting

Det var lite eller ingen informasjon om H. G. Melsoms negativer fra Asia, og Uni tilbød seg å informere Vestfoldmuseene om de motivene han kunne identifisere og sted- og tidfeste.

Etter å ha arbeidet med materialet over en tid har Vestfoldmuseene nå mottatt et dokument med forklarende informasjon om motivene, der Uni i stor grad har klart både å tid- og stedfeste. Han har funnet sammenlignbare eksempler i både eldre postkort, kart, andre eldre fotografier, ved nyfotografering på samme sted og ikke minst tolke om fotografiene er fra Japan, Korea eller Kina.

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Verdifull metadata

Dette er svært verdifull informasjon for Vestfoldmuseene, som nå kan registrere negativene og legge inn metadata i hver enkelt digitale fil før publisering av motivene – som dermed kan komme både museene, forskningen og allmennheten til nytte. Uni har tilbudt seg å formilde mer informasjon til oss etter hvert som han kommer videre i forskningen – og det setter vi stor pris på.

Yoshikazu Unis arbeid med fotografiene er presentert i dokumentet nedenfor:

Takk!

Tusen takk til Yoshikazu Uni for interessant og nyttig samarbeide!

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1