Hopp til hovedinnhold

Vestfoldmuseenes fotosamlinger

Vestfoldmuseene har 1,3 millioner historiske foto som er ferdig ordnet. Dette er blant annet portretter, reklame- og dokumentasjonsfoto, flyfoto, byprospekter, og næringshistorie fra Vestfold - særlig hvalfangst og industri.

 • Sort-hvitt-bilde som viser en rekke hvite bygninger som ligger helt nede i vannkanten. Vannflaten er speilblank.
  1/1
  Fiskebasarene på brygga, Sandefjord indre havn. Bildet er tatt en gang på 1950-tallet. Fotograf: Henrik Sandberg. Fra Sandbergs samlinger, Hvalfangstmuseets fotosamling.

Mer om samlingene

Flere av arkivene etter de store atelierfotografene i Vestfold er samlet i Vestfoldmuseenes fellesmagasin på Hinderveien 10 i Sandefjord. Fotosamlingene inneholder spennende og verdifullt kulturhistorisk materiale fra Vestfold.

Vanlige motivkategorier i samlingene er 

 • portretter
 • flyfoto
 • byprospekter
 • næringshistorie – særlig hvalfangst og industri
 • reklame- og dokumentasjonsfoto

Totalt inneholder fotoarkivene nær en million arkivnummer, hvorav de fleste arkivnummer inneholder fra en til flere hundre eksponeringer, derfor kan man stipulere antall enkelteksponeringer til et titalls millioner.

 • 1/1
  Collage av fotografier fra Vestfoldmuseenes fotosamlinger. Denne ble laget til ferdigstillingen av FODAK-rapporten med overskriften "Millioner av øyeblikk"

De største samlingene

 • Det største enkeltarkivet er glassplatenegativene etter fotografdynastiet Th. Larsen fra Tønsberg. Samlingen utgjør cirka 226.000 arkivnummer, og starter som et nær komplett arkiv fra 1863 til 1953. Bare delen med seriefotografiene (polyfoto) mangler.​

 • Et annet stort arkiv som er relativt komplett er etter Fred Hansen / Dimitri Koloboff fra Sandefjord. Her er også polyfoto-serien bevart.


Av andre større arkiver som forvaltes av Vestfoldmuseene kan nevnes:

 • Odd Bryn (Tønsberg)
 • Ludwigsen (Larvik)
 • Anna Bergaust (Larvik)
 • Louise Wold (Holmestrand)
 • I tillegg har museene fått inn større, nyere portrettarkiver 
 • Solberg Foto (Larvik og Tønsberg)
 • Kavlie-Borge (Horten og Tønsberg)
 • Scott Foto (Horten)
 • Oddvar Wittek (Tønsberg)
 • Fame Fotografene (Nøtterøy)

Andre fotosamlinger

Flyfotoarkivet (skråfoto) etter Fjellanger Widerøe A/S – med bilder fra Holmestrand, Lardal, Larvik, Sandefjord og Sandar, Sem, Stokke, Svelvik og Tønsberg på 1950–1960-tallet.

Det er også en rekke fotografier i Vestfoldarkivets arkiver.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1