Hopp til hovedinnhold

Vestfoldmuseenes samlingsplan

I 2014 ferdigstilte Vestfoldmuseene sin samlingsplan. Den inneholder status, utfordringer, mål, strategier og tiltak for samlingene.

Historisk plan

Samlingsplanen var historisk, på mange plan:

 • Det var første gang Vestfoldmuseene IKS laget en slik samlet plan
 • Det var første gang samlingsforvaltningsstandarden SPECTRUM ble grundig innarbeidet i en samlingsplan i norsk sammenheng
 • Det var første gang vi tok i bruk begrepet «integrert samlingsarbeid»
 • Planens vedlegg (del 2 nedenfor) gir et interessant historisk innblikk i hvordan museene og samlingene i Vestfold er blitt til
 • Integrert samlingsarbeid

Integrert samlingsarbeid

Gjennom det integrerte samlingsarbeidet ønsker vi å innarbeide arbeidsprosesser og tankegang som tar med seg helheten inn i museumsarbeidet – fra innsamling og forvaltning av samlingene, kunnskap om og forskning på dem, til de brukes i ulike formidlingsaktiviteter ut til publikum, både fysiske og digitale.

En stor arbeidsgruppe på tvers av avdelinger jobbet med planen over en to-årsperiode. Prosessen var god og den tok oss et langt steg i retning av å se de ulike samlingene mer som en helhet. Mange medarbeidere og flere av avdelingslederne var involvert i prosessen, og vi hadde interessante og gode diskusjoner og arbeidsmøter underveis.

Underveis i arbeidet med planen lot vi oss inspirere av artikkel 2 i Menneskerettighetserklæringen: “Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskapelige fremgang og dens goder.”

Del 1 - selve samlingsplanen

Denne delen er selve samlingsplanen - med status og utfordringer, mål, strategier og tiltak.

Del 2 - beskrivelse og redegjørelse

Del 2 starter med en beskrivelse av museums- og arkivlandskapet i Vestfold med ulike faser, sammenslåinger og nyetableringer. 

Planen avsluttes med en grundig redegjørelse for samlingenes profil. Her er det lagt vekt på å se samlingene etter tema eller materiale; dette for å synliggjøre helheten i samlingene heller enn å ramse opp hva hver enkelt avdeling/samlings eier forvalter.

 • Bildet viser en forside der det står Samlingsplan Vestfoldmuseene IKS 2014. Det er fem små bilder av arbeid med samlinger i en rad under hverandre på venstre side.
  1/1
  Forsiden til Vestfoldmuseenes samlingsplan - del 1. Lenke til planen ovenfor.
 • To kvinner i hvite frakker og øreklokker støvsuger og børster et fotoalbum
  1/1
  Våre kolleger, Merethe Sortland og Hilde Woxen Stormark, rengjør foto i forbindelse med FODAK-prosjektet.
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1