Hopp til hovedinnhold

Foredrag: Hva har norsk aluminiumindustri med Brasil å gjøre?

  • 1/1

Hva har norsk aluminiumindustri med Brasil å gjøre?

Aluminium regnes ofte for å være et rent metall. Likevel har tilvirkning av aluminium store og negative ringvirkninger for miljø og mennesker, noe som historiker Frank Meyer vil presentere og drøfte i sitt foredrag. 

Varer i aluminium inneholder i likhet med de fleste gjenstander vi bruker i hverdagen deler og stoffer fra ikke bare to, men kanskje flere kontinenter. Følger du en vares spor tilbake til de ulike stedene der alle de opprinnelige grunnstoffene i varen kommer fra, og der disse blir foredlet eller bearbeidet, får du deg en utstrakt reise rundt kloden; kanskje flere ganger jorda rundt. For her er det ikke snakk om kortreiste varer.

Det er bare å tenke seg et verdenskart som forbinder stedene med hverandre. Kartet viser de kompliserte rutene til lasteskipene som frakter materiale fra et lavere til et høyere trinn i den globale produksjonskjeden, fra utvinningen av de ulike råstoffene videre til foredling- og bearbeidingsstedene, og til slutt plassene for montering og salg av de ferdige produktene.

For et lokalsamfunn innebærer tilkoblingen til et globalt produksjonsnettverk som regel store og ugjenkallelige forandringer av det naturlige og menneskelige miljøet. Det gjelder også for norsk aluminiumindustri. Mengder med råmaterialet bauksitt blir hentet i Brasils regnskog for deretter bli raffinert til aluminiumoksid i de samme skogene, og som til slutt blir til aluminium ved norske metallverk.

Inngang: kr. 100 (kjøpes i museet).

Velkommen til foredrag på Aluminiummuseet!

Kontaktinformasjon

Kristin Skjelbred, kristin.skjelbred@vestfoldmuseene.no,  tlf. 482 50 299.