Aluminiummuseets samlinger

Aluminiummuseets samlinger gjenspeiler produksjon av aluminiumvarer, som ikke i uvesentlig grad har vært knyttet til hverdagslivet behov og kjøkkenet som arbeidsplass.

 (Foto/Photo)

Våre gjenstander