Hopp til hovedinnhold

Vi markerer Landslovjubileet 2024

Med lov skal landet bygges!

  • 1/1
  • Koordinator for Norsk Borgsenter og prosjektleder for Landslovjubileet, Cecilia Gustavsen. Foto: M. Wolday.

Aluminiummuseet markerer Landslovjubileet 2024

Visste du at Norge kanskje var det første landet i Europa som fikk en fungerende landslov? 

Det skjedde i 1274. I år feires Magnus Lagabøtes landslov landet rundt, og det er altså 750 år siden denne altomfattende loven ble vedtatt på Frostating. Landsloven er en riksdekkende lovbok, som nevnt blant de første i Europa og var i kraft i mer enn 400 år. Den ble først erstattet av Kristian 5 lov på 1600-tallet. 

I Landsloven fra 1274 finner vi spirene til dagens demokrati og moderne tenkning som vi ikke har sett tidligere. 

Lyst til å vite mer? Hør koordinator for Norsk Borgsenter og konservator i Vestfoldmuseene, Cecilia Gustavsen, fortelle om Landslovens innhold og kongen bak dette store verket.

Inngang: kr. 100,-.

Velkommen til foredrag!

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1