Hopp til hovedinnhold

Kunstnersamtale med Victor Lind

  • 1/1

Velkommen til kunstnersamtale med Victor Lind

Til tross for at han er en av våre mest kompromissløse politiske kunstnere, lar verkene hans seg aldri forstå som politikk alene. Snarere har de en dypt menneskelig, ofte poetisk, grunntone som først og fremst handler om en respekt for individets menneskeverd. Ved å presentere et nøysomt utvalg av kunstnerens verk utforskes nettopp sjiktet mellom disse to kategoriene.

Lind er en av etterkrigstidens viktigste norske kunstnere, og han har hatt en stor innflytelse på yngre kunstnerkolleger. Han har en lang historie for å stille ut i Vestfold hvor han allerede helt på begynnelsen av 1960-tallet stilte ut i flere kunstforeninger.

På 1970-tallet var han et fremtredende medlem av GRAS-gruppen som stod for en politisk og sosialt bevisst kunst med dype røtter i venstresiden, og med tydelig motstand mot Vietnamkrigen og kapitalkreftenes herjinger. I senere år er Victor Lind kjent for å ha arbeidet med en rekke historier knyttet til behandlingen av de norske jødene under andre verdenskrig, og da ikke minst i forbindelse med det manglende oppgjøret med enkelte av dem som bidro til at norske jøder ble sendt ut av landet og drept i tyske konsentrasjonsleirer. Her står Linds skulpturportrett av politiinspektør Knut Rød i særstilling som et av de mektigste politiske kunstverk i nyere norsk kunsthistorie.

Les mer om Victor Lind og utstillingen Friheten må gjestfri være.

Samtalen begynner kl. 12.00 og inngår i museumsbilletten.

Velkommen!