Hopp til hovedinnhold

Kunstporten

Lær mer om kunst og bli bedre kjent med utstillingene våre. Innholdet er tilrettelagt for barn, barnefamilier og unge – men er også for voksne.

  • Bildet viser et utsnitt fra utstillingslokale på Haugar kunstmuseum. På veggen ser vi tre ulike kunstverk. Veggene er hvite. Foran i bildet står tre til fire unge mennesker. De står med ryggen til kameraet og ser på utstillingen
    1/1

Hva og hvordan?

Utforsk de aktuelle utstillingene og blir bedre kjent med kunstnerne gjennom lyd, bilder og videoer. Etterpå kan du være kreativ i vårt miniverksted på museet. 

Henvend deg i resepsjonen for å få låne en iPod med Kunstporten - eller bruk din egen telefon via nettsiden haugar.kunstporten.no

Hvorfor?

En viktig målsetting er å bidra til aktivitet og deltagelse knyttet til formidlingen av kunst i museet der aktiviteter foregår i møte med kunstverket eller i verkstedet. 

Kunstporten kan tas i bruk for å legge til rette for samtaler og aktiviteter. Barn kan løse oppdrag som kunstagent, og unge får tilrettelagt kunstformidling på faglig og individuelt plan. Vi har involvert målgruppene i utviklingsprosessen gjennom brukertestinger og brukerinvolvering. Det betyr at vi har prøvd å legge til rette for et innhold som er tilpasset målgruppene.​

Utviklet for barnefamilier og unge

Kunstporten er utviklet spesielt for målgruppene barnefamilier og unge. Med barnefamilier mener vi familier bestående av enten foreldre/ besteforeldre/ andre voksne og barn i alderen ca. fem og 11 år. Disse målgruppene ønsker Haugar å ta på alvor, og legge til rette for at de ønsker å bruke tid her på museet. 

Kunstporten skal derfor være noe mer enn en tradisjonell museumsguide, på den måten at vi ser på våre besøkende som aktive deltagere og brukere av museet og ikke passive forbrukere (ref. Nina Simon, 2010). Videre tenker vi at Kunstporten også kan være til nytte for alle våre besøkende.

Unikt samarbeid

Kunstporten er et resultat av et unikt samarbeid mellom Haugar kunstmuseum og: 

Prosjektet har mottatt støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.​

  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1