Hopp til hovedinnhold

Blåhvalen - verdens største dyr

Hovedattraksjonen i Hvalfangstmuseets opprinnelige bygg fra 1917 er blåhvalmodellen på 21,4 meter.

  • Foto av blåhval
    1/1

Fakta om blåhvalen

Blåhvalen ble nesten utryddet i løpet av årene med kommersiell hvalfangst. I 1968 var det antatt å være kun 200 dyr igjen i Sørishavet.

Latinsk navn: Balaenoptera musculus

Størrelse: Maksimalt ca. 30 m og 190 tonn

Spesielle kjennetegn: Bardehval. Blålig farge. Tydelig blåst.

Reproduksjon: En kalv hvert 2. år

Føde: Krill

Utbredelse: Alle hav fra tropene til polarområder. Adskilte stammer er i nordlige Atlanterhav, nordlige Stillehav og sørlige halvkule. Noen vandrer nord eller sør om sommeren for å finne mat. Sørlige halvkule: 400-1.400 individer

Fredning/fangst: Totalfredet. En liten økning i stammen på sørlige halvkule og nordlige Atlanterhav.

  • 1/1

Modellen gir et imponerende inntrykk av blåhvalens størrelse og setter fokus på denne spennende dyrearten, som antageligvis er den største som noensinne har levd.

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1