Hopp til hovedinnhold

Hvalfangstmuseets samlinger

Hvalfangstmuseets hovedfokus er 1900-tallets storhvalfangst i Antarktis. Samlingene er hovedsaklig av natur- og kulturhistorisk karakter og omfatter Hvalfangstsamlingen, Sandefjord Bymuseum, Sandefjord Sjøfartsmuseum og Sandar Bygdesamling.

Våre samlinger

Hvalfangstmuseet har en omfattende foto- og filmsamling i magasin. En stor boksamling med litteratur om hval, hvalfangst og polare strøk er tilgjengelig gjennom Sandefjord Folkebibliotek. 

Dertil kommer flere hundre hyllemeter med historiske arkiver oppbevart i Vestfoldarkivet. Disse står i dag på listen over «Norges dokumentarv» som sorterer under UNESCOs liste over Verdens dokumentarv.

Museets ansatte hjelper deg gjerne med spørsmål relatert til hvalfangsthistorie og bruken av museets samlinger.

The main focus of the museum is the catching of the larger whale species in the Antarctic in the 1900’s. The collections are mainly of natural and cultural/historical interest and include the Whaling Collection, Sandefjord Town Museum collection, the Sandefjord Maritime Museum collection and the Sandar Village collection.​

The Whaling Museum has an extensive photographic and film collection. A large book collection of litterature related to whales, whaling and the polar regions is available through Sandefjord’s Public Library. In addition, several hundred metres of historical archives are preserved at the Vestfold Archives. These are listed in «Norges dokumentarv» (Norway’s Document Heritage) which is under UNESCO’s list of world heritage documents.

Enquiries

The museum’s staff will gladly answer any enquiries related to the history of whaling and use of the museum’s collections. We have set guidelines and fees for the use of historical material. You are welcome to send us enquiries via email.

post@vestfoldmuseene.no

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1