Hvalfangstmuseets samlinger

Hvalfangstmuseets hovedfokus er 1900-tallets storhvalfangst i Antarktis. Samlingene er hovedsaklig av natur- og kulturhistorisk karakter og omfatter Hvalfangstsamlingen, Sandefjord Bymuseum, Sandefjord Sjøfartsmuseum og Sandar Bygdesamling.

Våre samlinger

Hvalfangstmuseet har en omfattende foto- og filmsamling i magasin. En stor boksamling med litteratur om hval, hvalfangst og polare strøk er tilgjengelig gjennom Sandefjord Folkebibliotek. 

Dertil kommer flere hundre hyllemeter med historiske arkiver oppbevart i Vestfoldarkivet. Disse står i dag på listen over «Norges dokumentarv» som sorterer under UNESCOs liste over Verdens dokumentarv.

Museets ansatte hjelper deg gjerne med spørsmål relatert til hvalfangsthistorie og bruken av museets samlinger.

The Museum’s collection
 (Foto/Photo)

Hvalfangstmuseets gjenstander

Mann med trekkspill ombord på en hvalfangstbåt. Foto Theodor Andersson (Foto/Photo)

Hvalfangstmuseets fotosamling