Hopp til hovedinnhold

Om Hvalfangstmuseet

Hvalfangstmuseet består i dag av museumsbygningen med utstillinger og samlingene som er oppbevart i fellesmagasiner og bibliotek.

  • 1/1

Scroll down for English version.

Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum ble grunnlagt i 1917 av hvalfangstreder Lars Christensen. Han oppkalte museet etter sin far og overrakte det med utstillinger og samlinger som en gave til Sandefjord Kommune.

Hvalfangstmuseet – slik det omtales til daglig – består i dag av selve museumsbygningen med utstillinger, museumsbåten Southern Actor, og samlingene som er oppbevart i fellesmagasiner og bibliotek. Hvalfangstmuseet er en avdeling av Vestfoldmuseene IKS.

Museumsbygningen

Hvalfangstmuseet ble etablert direkte i et nybygg tegnet av Nils Winge Grimnæs. Gjennom den arkitektoniske utformingen, fremhever bygningen museets mest ikoniske gjenstand - en blåhvalmodell i full størrelse - som kan betraktes fra et vandregalleri båret av tolv søyler. I 1981 ble museet bygget ut og fikk plass til en egen kulturhistorisk avdeling. Denne fløyen ble i 2018 utvidet ytterligere og gir rom til nye kulturhistoriske utstillinger og publikumsfasiliteter. Den eldste bygningen rommer den naturhistoriske utstillingen. Utstillingssalen har i seg selv en museumshistorisk verdi, samtidig som fremstillingen av dyrelivet i Arktis og Antarktis også fungerer som en introduksjon til fangsthistorien.

Samlingene

Hvalfangstmuseets hovedfokus er 1900-tallets storhvalfangst i Antarktis. Samlingene er hovedsakelig av natur- og kulturhistorisk karakter og omfatter Hvalfangstsamlingen, Sandefjord Bymuseum, Sandefjord Sjøfartsmuseum og Sandar Bygdesamling.

Hvalfangstmuseet har en omfattende foto- og filmsamling i magasin. En stor boksamling med litteratur om hval, hvalfangst og polare strøk er tilgjengelig gjennom Sandefjord Folkebibliotek. Dertil kommer flere hundre hyllemeter med historiske arkiver oppbevart i Vestfoldarkivet. Disse står i dag på listen over «Norges dokumentarv» som sorterer under UNESCOs liste over Verdens dokumentarv.

About the Whaling Museum

Commander Chr. Christensens Whaling Museum was founded in 1917 by the whaling shipowner Lars Christensen. He named the museum after his father and gave the museum and its exhibits and exhibitions as a gift to Sandefjord Borough.

The Whaling Museum today consists of the museum building itself along with the exhibitions and the museum’s collections, which are preserved at shared storage facilities, as well as a collection of litterature. The Whaling Museum is part of the Vestfold Museums.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1