Hopp til hovedinnhold

Foredrag og boksignering: Lakselordene i Lågendalen

Av foredragsholder og artikkelforfatter Morten Harangen.

  • En mann sitter på huk i en elv med en stor laks i hendene.
    1/1
    Morten Harangen med laks fra Numedalslågen.

I over 20 år har Morten Harangen (48) jaktet på spor etter de britiske aristokratene som fisket laks i Numedalslågen på 1800-tallet. Resultatet er boka "Lakselordene i Lågendalen" - og denne høsten legger han ut på en omfattende foredrags- og boksignerings-turné i Norge og England.  

Det var laksen, ensomheten og det jomfruelig vakre landet i nord, som lokket velstående sportsfiskere til Norge på 1800-tallet. Hjemme i Storbritannia var forurensing fra industri og landbruk, og et stadig mer effektivt garnfiske, i ferd med å ødelegge lakseelvene. Samtidig bidro økende velstand og bedre infrastruktur til at flere og flere privilegerte briter satte kursen mot Norge.

– 1800-tallets sportsfiskere kom fra et maktsentrum verden aldri har sett maken til. I løpet av Dronning Victorias regjeringstid, fra 1837 til 1901, vokste hennes imperium mot ubegripelige dimensjoner. Slik fortsatte det helt til årene etter 1. verdenskrig, da barnebarnet - kong George V - kontrollerte om lag 35 prosent av verdens landområder, fortsetter han.

– Imperialismen, med sine kriger og maktkamper, handel og vitenskapelige ekspedisjoner,
eventyrlyst og turisme, brakte mang en brite ut i verden. Verden ble, for å uttrykke det litt tabloid, deres lekegrind.

Mens den britiske æraen er godt dokumentert i andre norske lakseelver, har lakselordenes nesten 100 år lange tilstedeværelse i Lågendalen gått i historiens glemmebok. Takket være møysommelig research over hele verden, har Morten Harangen maktet å rekonstruere den unike historien.

Fotografier, dagbøker, reisebeskrivelser og annen dokumentasjon har dukket opp i private og offentlige samlinger, i arkiv og klubber, på gårder langs elva og gods i utlandet. Alt er samlet mellom to permer i "Lakselordene i Lågendalen".

Nå kommer han til oss for å dele utdrag fra boka, fortelle om møtene med lakselordenes etterkommere - og ikke minst om det tidkrevende arbeidet. Det blir naturligvis anledning til å kjøpe boka og få den signert.


Morten Harangen

Morten Harangen (48) er oppvokst i Svarstad, i tidligere Lardal kommune. I dag er han bosatt i Sandefjord. Harangen har bakgrunn som journalist, blant annet i NRK, og jobber i dag som presseansvarlig i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

Han er mye brukt foredragsholder og artikkelforfatter innen temaene sportsfiske, friluftsliv, natur og den tidlige turismen i Norge.

Velkommen til foredrag!

"Som jeg skriver i forordet til boka, så er historien om lakselordene i Lågendalen, historien om to svært ulike verdener som møttes."

Morten Harangen
  • 1/1
    Britiske laksefiskere, Kjærrafossen ca 1890.
Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1