Vi fornyer oss!

Det planlegges en omfattende oppgradering i Hvalfangstmuseets eldste del. Den enestående museumsbygningen løftes frem og moderne virkemidler tas i bruk for å belyse dagsaktuell problematikk. Og snart får endelig hvalene selv et ord med i laget!

Gjennom mer enn 100 år har publikum kunnet oppleve den spesielle stemningen i museumssalen der mange originale detaljer er bevart. Tusenvis av barn har vært på skolebesøk og omvisninger, og like mange har latt seg fascinere av både blåhvalmodellen i taket, de utstoppede dyrene og alt det andre spennende som har vært utstilt.

Vi ønsker å forsterke disse opplevelsene og samtidig legge til rette for at også fremtidige museumsbesøkende skal få oppleve dette unike, historiske rommet. Dette vil vi blant annet gjøre gjennom å restaurere de originale murmaleriene, gjennom å fjerne vinylbelegget på gulvet som skjuler et skipsgulv i tre, og gjennom å montere filter på vinduene slik at lyset igjen kan skinne gjennom de fargerike blyglassene uten å skade museets gjenstander.

Sentralt i prosjektet er også innføringen av virkemidler slik som lyd, film og digital formidling. Prosjektet har så langt hatt gleden av å motta 250.000 kr. fra Anders Jahres Humanitære Stiftelse øremerket installasjon av hvallyder i museet. Det er også etablert kontakt med et forskermiljø ved NTNU der forskerne Léa Bouffaut og Hannah Joy Kriesell, som har spesialisert seg på hvalenes lyder, ønsker å bidra med materiale til Hvalfangstmuseet.

Gjennom nye formidlingsgrep og oppdaterte utstillinger vil publikum få lære om hvordan menneskene fremdeles utgjør en trussel mot hvalene, for eksempel gjennom marin støy og forurensing.