Årene etter kjøpet av huset i Åsgårdstrand

Etter kjøpet av huset i 1898 endrer Edvard Munch motivkrets og fokus i sin kunst.

  • Hagen i Åsgårdstrand, 1904-1905. E. Munch (Foto/Photo)
    1/1
    Hagen i Åsgårdstrand, 1904-1905. E. Munch

Han begynner nå mer å interessere seg for det hverdagslige, og for menneskene som bodde her. Både de og eiendommen tjener nå som stadig modeller: En rekke bilder viser små og store jenter i Åsgårdstrand, badelivet, portretter av hagen til ulike årstider med innhøsting og vedhogst som aktiviteter, og stedets fiskere.

Mesterverk som «Pikene på broen» blir til i disse årene.