DKS og undervisning

Munchs hus tar imot barnehager og skoleklasser fra alle trinn.

Kontaktinformasjon

Solfrid Sakkariassen
Telefon: 482 29 298
e-post: solfrid.sakkariassen@vestfoldmuseene.no 

DKS og undervisning i Vestfoldmuseene