Hopp til hovedinnhold

Om Munchs hus

Velkommen til Edvard Munchs hjem i Åsgårdstrand!

 • 1/1
 • Foto: Thomas Moss.

Om Munchs hus

Munchs hus ligger i et godt bevart kulturmiljø med lav trehusbebyggelse og smale gater, i Åsgårdstrand, Horten kommune. 

Huset er kjent som kunstnerhjemmet til maleren Edvard Munch som bodde her i lange perioder og hvor han malte noen av sine mest kjente bilder. I hagen lot Munch oppføre et atelier, og her dyrket han frukt, bær og grønnsaker.

Etter Edvard Munchs død i 1944 kjøpte kommunen boligen av dødsboet etter kunstneren, med den intensjon å åpne det som verdens første Munchmuseum. Det skjer i 1947. 

Eiendommen ble fredet av Riksantikvaren i 2013. Både museet og stedet Åsgårdstrand er unike og sentrale i formidlingen av Munchs kunstnerskap.

 • Et gult og et rødt trehus. Det er sommer og grønt. Solen skinner. Huset er Munchs hus i Åsgårdstrand.
  1/2
  Huset og atelieret sett fra hagen. Foto: S. Sakkariassen.
 • På bildet er det en hage med mange trær, mest furutrær. Sjøen skimtes mellom trærne. Det er sommer.
  2/2
  Hagen mot sjøen, sett fra huset. Foto: S. Sakkariassen.

Edvard Munchs liv i Åsgårdstrand

Kunsthistorien ble aldri den samme etter Edvard Munch – Åsgårdstrand ble heller ikke helt seg selv igjen: Stedet ble forløsende for Munch som kunstner, som maler av de moderne menneskets sjelsliv: Her fant kunstneren Munch gjennom flere tiår inspirasjon – og  mennesket sjelero og vennskap. Her vender Munch seg bort fra 1880-årenes realisme og søker det sterkeste i naturen, livet selv. Og her går landskapet inn som et levende ledd i hans kunst. For å låne ordene til Munchs venn og slektning Ludvig Ravensberg: «Det er her Munch oppdager og blir de lyse, nordiske skyggeløse sommernetters maler.»

Munch besøker Åsgårdstrand første gang i 1885. Den lille byen ble etter hvert fast tilholdssted om somrene, og i 1898 kjøper han sin første eiendom her. I dag det eneste bevarte, intakte hjemmet etter Munch – og museum siden 1947.

I Åsgårdstrand går Munchs kunst gjennom en rekke ulike perioder og stemninger: Alt fra ensomhet kjærlighetens mange faser, til å fange sommerlige sysler med badende barn, til rene landskapsbilder, høsting og vedhugging i hagen, til barns fantasi og vandring inn i eventyrskogen. Stedet går som en rød tråd gjennom store deler av Munchs kunst og hans liv.

De menneskelige dramaene i Munchs kunst finner sitt landskap og sine kulisser i 1890-årene i Åsgårdstrand: «Frisen er tenkt som en rekke dekorative bilder som samlet skal gi et bilde av livet. Gjennom dem snor seg den buktende strandlinjen, utenfor ligger havet, som alltid er i bevegelse, og under trærnes kroner leves det mangfoldige liv, med dets gleder og sorger.»

Det var til Åsgårdstrand Munch lengtet når han var i utlandet og i perioder følte seg nedfor og sliten. Da var det en trøst å planlegge neste sommer her. Han tenkte på trær som skulle plantes, på sin lille kjøkkenhage som skulle stelles: «Jeg er så umåtelig lei av reiser og utstillinger – og har stor lengsel til mitt hus og til mitt arbeide.»

Se den flotte filmen om Edvard Munchs liv i Åsgårdstrand

«Jeg har oppholdt meg noen dager i Åsgårdstrand, og hatt det så fredelig og godt. Den lille stuen min er så hyggelig. Jeg tenker at hvile ut i stillheten her nede, samt pensle litt på noen bilder.»

Edvard Munch
 • Bildet viser et av Munchs malerier, der han har malt sitt gule hus i Åsgårdstrand og utsikten mot sjøen.
  1/1
  Munchs hus i Åsgårdstrand ga ham mye glede og inspirasjon. Hagen i Åsgårdstrand, 1904-05 (c) Munch-museet/Munch-Ellingsen Gruppen/BONO 2013

Nettverket «Iconic houses»

Munchs hus er medlem i det internasjonale nettverket «Iconic houses», som promoterer, formidler og forbinder modernistiske arkitektoniske mesterverk og kunstnerhjem. 

Av norske medlemmer finner vi Villa Stenersen, Vigelandmuseet og Munchs hus på den eksklusive listen.  

I Norge er det flere steder som deler historiene om Edvard Munchs liv og kunst. Åtte steder bærer hans historier og samarbeider om å fortelle disse videre, i «Munchnettverket».

Munchnettverket

I forbindelse med Munchs 150-års-jubileum i 2013 samlet Munch-stedene i Norge seg i et nettverk for felles profilering, kunnskap og aktiviteter.

Edvard Munchs steder er Kragerø, Åsgårdstrand, Vågå, Løten, Hvitsten (Ramme), Oslo (Ekely), Moss  og Fredrikstad. Munchmuseet og Nasjonalmuseet har også vært med i nettverket siden oppstart. Munch levde og malte mange av sine verk i  Kragerø, Åsgårdstrand, Hvitsten, Ekely og Moss. Løten er fødestedet, Vågå er der farsslekten kom fra og Fredrikstad er stedet der morsslekten kom fra.

Etter jubileet ønsket stedene å fortsette samarbeidet, og arbeide med utvikling av et helhetlig opplevelsestilbud bygget på Edvard Munchs kunst og liv. Nettverket samarbeider tett med reiselivet i regionen, og da i hovedsak Visit Oslo Region. Dette er regionselskapet for Visit Lillehammer, Visit Innlandet, Visit Oslo, Visit Akershus, Visit Vestfold, Visit Østfold og Visit Fredrikstad og Hvaler.

Nettverkets visjon er å gjøre Munchs kunst og liv til Norges mest attraktive, tematiske opplevelse.

Formålet med nettverket er å bygge kunnskap om Edvard Munchs tilknytning til stedene og økt besøk. Nettverket skal samarbeide om kompetanseutvikling og erfaringsutveksling. Det er også et viktig mål å bygge lokal kunnskap,  stolthet og identitet gjennom tilhørigheten til en av verdens største kunstnere.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1