Hopp til hovedinnhold

På sporet av Edvard Munchs hage

 • 1/1
  Edvard Munch: Blomstrende morelltre og unge piker i hagen, 1905.

Idéen, kartleggingen og arbeidet bak

Da Edvard Munch kjøpte huset i Åsgårdstrand i 1898 overtok han samtidig en veldyrket og velfylt hage, av Munchs venn Christian Gierløff bl.a. beskrevet som «en ren gullgruve av en velpleiet kjøkkenhage i fullt flor langt ned i jorden. Syriner og sjasmin… ». Denne hagen ble gjenstand for stor oppmerksomhet fra Munch, av rent praktiske årsaker som rikt matfat, som rekreasjon og arena for aktiviteter og, ikke minst, som motiv.

Etter Munchs død i 1944 og kommunal overtakelse, istandsettelse og museal transformasjon av eiendommen kom helt andre planer og perspektiv for Munchs hage, som nå ble utvidet og gjort om til en stor, offentlig park. De siste par 10-årene av Munchs levetid, hadde naturen fått herje vilt, og uteområdet hadde grodd igjen. Det ble nå foretatt en omfattende opprydding av tomten.

Ideen om å i langt større grad implementere hagen som en del av formidlingen og opplevelsen ved museet, samt mangel på kunnskap om hagens utforming og innhold var årsakene til at Munchs hus for noen år siden startet et omfattende arbeid med å kartlegge hvordan hagen kan ha sett ut tidligere, særlig i årene rundt 1900, og også se på hvilke endringer som fant sted i forbindelse med transformasjonen av eiendommen fra privat hjem og hage, til offentlig museum og park. Det er gjennom årene samlet og tolket et omfattende materiale. Som gir kunnskap om og forståelse for et helt annerledes hageanlegg, med et helt annet uttrykk enn det som er tilfellet i dag. Og som gir en helt annen forståelse for og inntrykk av det hjem og miljø Munch hadde her: «Han gikk i sin hage – den var rundt omgitt av trær – mot veien lå huset. – Her var det full sommervekst. Kirsebærtrærne sto i røde klaser – som vindruer – stikkelsbær og epler. I blomsterengen sto blomster og strå  - høyt til værs.» (E. Munch om hagen i Åsgårdstrand).

I tillegg til omfattende dokumentundersøkelser, uførte NIKU i 2019 en undersøkelse av området med georadar på oppdrag av museet.

For å få en så omfattende og gjennomarbeidet kunnskap som mulig om hagen ble det i oktober 2023 gjennomført en hagearkeologisk utgraving: Gjemt i jorden kan det ligge mye bevart som kan fortelle om materialbruk, utforming, tidligere grusganger, plantedeler, bed, frø og dyrkingshull. Sammen med kildeundersøkelsene kunne dette gi et utfyllende bilde på og analyse av hageanleggets struktur og bestanddeler. Og utgjøre et solid kunnskapsgrunnlag for utarbeidelsen av en detaljert restaureringsplan med forslag til et konkret restaureringsforløp.

Både dokumentet og en eventuell gjenskaping vil gi nye perspektiv, historier og muligheter i forhold til formidlingen og opplevelsen av Edvard Munchs kunstnerskap og hans tid i Åsgårdstrand. Hans syn på og tilnærming til natur og landskap.

Prosjektet er et samarbeid mellom NMBU, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Horten kommune – og Munchs hus/Vestfoldmuseene.

 • 1/1
  Edvard Munch i hagen i Åsgårdstrand.
 • 1/2
  Edvard Munch: I hagen.
 • 2/2
  Edvard Munch: To unge piker i hagen, 1905.

Kontaktinformasjon

 Solfrid Sakkariassen, rådgiver avd. kunst, tlf.: 482 29 298

Mail: solfrid.sakkariassen@vestfoldmuseene.no


Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1