Om Samlingsforvaltningen

Samlingsforvaltningens oppgaver er knyttet det å ta vare på museenes samlinger av gjenstander og foto.

digitalisering_gjenstands_fotografering_flytteprosessen_gjenstander_samlingsforvaltningen_vestfoldmuseene_1772px

Store deler av samlingene i norske museer er lagret under dårlige forhold i kjellere, låver og på loft. Her er de utsatt for nedbrytingsfaktorer som fuktighet, råte, mugg og skadedyr. For å motvirke dette har man i Vestfold opprettet et eget senter for samlingsforvaltning der gjenstander, foto- og arkivmateriale plasseres i klimastyrte magasiner.

Ved å regulere temperatur og luftfuktighet bremses nedbrytingsprosessen, og samlingenes levetid øker radikalt. I tillegg fryses mye av materialet før magasinering slik at eventuelle skadedyr forsvinner.

Samtidig gjennomgås alt materiale slik at man etter hvert vil få en fullstendig oversikt over hva museene eier. Dette foregår ved hjelp av elektronisk registrering og overføring av informasjon til en felles database, samt digitalisering (fotografering eller skanning). Dette gjør det mulig å presentere samlingene på nettet.

Ansatte jobber blant annet med å registrere, konservere, digitalisere og publisere samlingene.

Her kan du lese om Samlingsforvaltningens historikk. 

Vestfoldmuseene_logo

Postadresse
Vestfoldmuseene IKS
Samlingsforvaltningen
Postboks 1247
3205 Sandefjord

Organisasjonsnummer
993 871 184


Besøksadresse
Hinderveien 10
3223 Sandefjord


Telefon og epost 
+47 904 15 620
samfor@vestfoldmuseene.no
foto@vestfoldmuseene.no