Hopp til hovedinnhold

Vestfoldmuseenes gjenstandssamlinger

Vestfoldmuseene forvalter rundt 70.000 kulturhistoriske gjenstander fra hverdags- og yrkesliv i Vestfold.

Tematiske tyngdepunkt i samlingene

Samlet sett kan det sies at oppbygging av gjenstandssamlingen i museene har fulgt to linjer. Den ene er samlinger som er konsentrert om spesielle næringer. 

Den andre er museer som har hatt en bredere tilnærming med vekt på kulturhistorie, hvor ambisjonen har vært å dekke en livsform, kultur eller samfunn som helhet, selv om det også her finnes tematiske tyngdepunkt.

Lokalisert til kystbyene

Et kjennetegn ved museumsutviklingen i Vestfold er museenes lokalisering til kystbyene; Tønsberg, Sandefjord, Larvik og etter hvert også Holmestrand, Svelvik og Horten. 

De eldste samlingene Vestfoldmuseene forvalter skriver seg fra Tønsberg museum, Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum, Larvik og Omegn Museumsforening. Dette gjør at naturhistoriske objekter og kulturhistoriske gjenstander forbundet med hval- og selfangst utgjør en stor gjenstandsgruppe i samlingene. Samlingene til Larvik og Omegn Museumsforening på sin side inneholder kulturhistoriske gjenstander fra 1700- og 1800 tallet. 

Etablering av sjøfartsmuseer i Tønsberg, Larvik og Sandefjord har også bidratt til at sjøfartshistoriske samlinger utgjør en stor gjenstandsgruppe.

Folke- og friluftsmuseum

Opprettelsen av Vestfold fylkesmuseum og Vestfoldtunet (1939) tilførte museumslandskapet i Vestfold en ny kategori; folke- og friluftsmuseet med tilflyttede bygninger anlagt i tun. Slottsfjellsmuseet (Vestfold Fylkesmuseum) har tradisjonelt hatt hele Vestfold som sitt virkefelt og samlingene avspeiler de mange ulike tema som har vært Vestfold Fylkesmuseums arbeidsområde. Tønsberg og omegn utgjør likevel et tyngdepunkt i samlingene. 

Storhvalfangst og skipsfart

Hvalfangstmuseets samlinger og utstillinger består som nevnt av natur- og kulturhistorisk materiale med hovedvekt på moderne norsk storhvalfangst i Antarktis, men der også andre fangstkulturer belyses gjennom etnografisk materiale. Samlingene i Sandefjord Sjøfartsmuseum og Sandefjord Bymuseum har for sin del mest relevans for lokal skipsfart, borgerskap og bykultur i Sandefjord, Sandar og omegn.

Grevskap, jernverk, skogbruk og sjøfart 

Samlingene som forvaltes av Larvik Museum inneholder i stor grad kulturhistorisk materiale der gjenstandene har tilknytning til Larvik (og omegn). Den eldste delen av samlingen til Larvik og Omegn Museumsforening er spesielt rettet inn mot Herregården og grevskapsperioden. Med Sjøfartsmuseets samlinger forvaltes også en betydelig sjøfartshistorisk samling. Treschow Fritzøes samlinger er relatert til bedriftens virksomhet, spesielt jernverk og skogbruk. 

Industri fra nordfylket

Samlingene som forvaltes av Nord-Jarlsbergmuseene utgjøres i hovedsak av spesialsamlinger relatert til industrivirksomhet ved Nordisk Aluminium/Hydro Aluminium AS i Holmestrand, og Berger og Fossekleven fabrikker, samt Eidsfos Verk. 

Munchs hus 

Gjenstandssamlingen i Munchs hus består av bolighusets inventar, husgeråd, noen tekstiler samt malersaker og kunstnermateriell.

Teksten over er hentet fra Vestfoldmuseenes samlingsplan.

  • Bilde av koppestell til barn i gult - det er laget av plast
    1/1
    Miniatyrsettet til barn ble produsert av Kepro AS på Langestrand i Larvik ca. 1960. HL.06230, Larvik Museum, DigitaltMuseum

En oversikt over våre museers innganger til gjenstandene

Bildet viser et par røde sommer med sort gummi under på sålen. Bak ligger en hvit eske med rød skrift. Det står plast sokken

DigitaltMuseum.no finner du bilder av rundt 33.800 av Vestfoldmuseenes gjenstander. Flere legges ut fortløpende. 


Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1