Vi ser et grønt landskap som ser ut til å ligge ved en klippe. Sjøen er rett nedenfor. Foran i bildet står det en oppreist figur i stein (Foto/Photo)

The Thor Heyerdahl-Institute

An Institution that reflects the visions of Thor Heyerdahl

 (Foto/Photo)

Events

 (Foto/Photo)

Expeditions

 (Foto/Photo)

The life of Thor Heyerdahl