DKS og undervisning

Aluminiummuseet ble gjenåpnet i 2019, med en helt ny og moderne utstilling. Her kan barn og unge lære om aluminiumets fantastiske egenskaper, hvordan metallet lages, hva det brukes til og hvorfor vi har en aluminiumfabrikk i Holmestrand. Utstillingen fokuserer også på miljøproblematikk og bærekraft. På museet finnes et aktivitetsrom for barn med tre interaktive spill. Spillene er utviklet for å lære barna om aluminium gjennom lek og deltagelse.

Aluminiummuseet ønsker barnehager og skoler velkommen til et lærerikt og spennende besøk på museet!

Museet gjenåpnet i 2019 og har nå en moderne og fremtidsrettet utstilling med fokus på aluminiumproduksjon i både et nasjonalt og globalt perspektiv.

Museet gjenåpnet i 2019 og har nå en spennende og moderne utstilling. Temaet for dette besøket vil være resirkulering. Elevene vil lære om aluminiumets evige liv både gjennom museumsbesøk og praktiske oppgaver i verksted.

Bildet viser en sort side med teksten Det angår også deg øverst og seks bokser med ulike bilder nedenfor

En nettressurs for elever ved ungdomsskole og videregående trinn.

Den kulturelle skolesekken (DKS)

Vi tilbyr hvert år et fast pedagogisk opplegg i regi av DKS i Vestfold for 9.-10. trinn. Undervisningstilbudet er forankret i Kunnskapsløftet.

Tilbud utenom DKS

Museet tar imot barnehager og skoleklasser utenom DKS. Vi kan tilpasse omvisninger og opplegg for ulike aldersgrupper og ulike faglige ønsker. Ta kontakt med urd.kalvik@vestfoldmuseene.no for avtale.

DKS og undervisning hos Vestfoldmuseene

Vestfoldmuseene tilbyr undervisning gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) i Vestfold og egne undervisningsopplegg. Temaene strekker seg fra viktingtid til aktuell kunst og tar utgangspunkt i våre faste samlinger eller skiftende utstillinger.