DKS og undervisning

Aluminiummuseet ble gjenåpnet i 2019, med en helt ny og moderne utstilling. Her kan barn og unge lære om aluminiumets fantastiske egenskaper, hvordan metallet lages, hva det brukes til og hvorfor vi har en aluminiumfabrikk i Holmestrand. Utstillingen fokuserer også på miljøproblematikk og bærekraft. På museet finnes et aktivitetsrom for barn med tre interaktive spill. Spillene er utviklet for å lære barna om aluminium gjennom lek og deltagelse.

Aluminiummuseet ønsker barnehager og skoler velkommen til et lærerikt og spennende besøk på museet!

Museet gjenåpnet i 2019 og har nå en moderne og fremtidsrettet utstilling med fokus på aluminiumproduksjon i både et nasjonalt og globalt perspektiv.

Museet gjenåpnet i 2019 og har nå en spennende og moderne utstilling. Temaet for dette besøket vil være resirkulering. Elevene vil lære om aluminiumets evige liv både gjennom museumsbesøk og praktiske oppgaver i verksted.

Den kulturelle skolesekken (DKS)

Vi tilbyr hvert år et fast pedagogisk opplegg i regi av DKS i Vestfold for 9.-10. trinn. Undervisningstilbudet er forankret i Kunnskapsløftet.

Tilbud utenom DKS

Museet tar imot barnehager og skoleklasser utenom DKS. Vi kan tilpasse omvisninger og opplegg for ulike aldersgrupper og ulike faglige ønsker. Ta kontakt med urd.kalvik@vestfoldmuseene.no for avtale.

DKS og undervisning hos Vestfoldmuseene

Vestfoldmuseene tilbyr undervisning gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) i Vestfold og egne undervisningsopplegg. Temaene strekker seg fra viktingtid til aktuell kunst og tar utgangspunkt i våre faste samlinger eller skiftende utstillinger.