DKS og undervisning

Larvik Museum har mange ulike undervisningsopplegg gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) i Vestfold for elever fra 1.–10. klasse, samt for videregående skole. Larvik Museum ønsker å være en arena som kan gjøre barn og unge bedre kjent med historien og hvordan det var å leve i Larvik før. Alle oppleggene er utarbeidet i henhold til mål i Kunnskapsløftet. Vi har også egne opplegg for barnehager, tilpasset rammeplan for barnehager.

  • Alle
  • 1-4 trinn
  • 5-7 trinn
  • 8-10 trinn
  • Barnehage
  • Høyere utdanning
  • Nettressurs
  • Tilpasset
  • Videregående
Bildet viser en grå/hvit skulptur i stein, med en sprekk i brystet og på hodet.

Skulptur og fortellinger

Larvik Museum

Hvorfor har vi skulpturer i Larvik? Hvem bestemmer at en skulptur skal stå plassert her og der i byen? Når fikk Larvik sin første skulptur?

Bildet viser et rom i Herregården med stoler langs veggen. Innerst i rommet er en gruppe barn samlet, utkledd som grever og grevinner.

Grevskapstid

Larvik Museum

Elevene får blant annet høre historier om betydningsfulle personer som har preget Herregårdens historie, om grever, grevinner og andre viktige personer.

På bildet ses en utstilling fra Verksgården. I bakgrunnen ses malerier, mens det i forgrunn er en trevegg med utsmykninger.

Larvik museum ligger i Verksgården på Langestrand, innenfor portene til Fritzøe jernverk som ble etablert i 1640. Dette skaper en spennende ramme rundt historieundervisningen om utviklingen av nye næringer i Norge.

Bildet i svart/hvitt og viser en jødisk familie på et jorde. Flere barn sitter oppå en hest.

Det angår også deg

Larvik Museum

Et formidlingsopplegg som omhandler hvordan Holocaust rammet familier i Vestfold, om brudd på menneskerettighetene og om demokratiets betydning.

Bildet viser deler av utstillingen «Den Glemte byen».

Første møte med museet

Larvik Museum

Vi fokuserer på dialog, fortellinger og aktiviteter. Ikke bare får elevene høre spennende historier fra Larvik og «gamledager», de får også være aktive deltakere, gjennom dialog og aktivitet.

Bildet viser en ung jente med rød jakke og blondt hår, som bærer to vannbøtter over skuldrene.

Elevene får høre historier og lære om hvordan barn for 100-150 år siden deltok i gårdsarbeid

Bildet viser to barn, en gutt og en jente, utkledd som greve og grevinne i et av rommene i Herregården.

Larvik Museum ønsker alle barnehagebarn i Larvik hjertelig velkommen til oss denne våren.

Bildet viser en sort side med teksten Det angår også deg øverst og seks bokser med ulike bilder nedenfor

Det angår også deg – Nettressurs

Aluminiummuseet, Hvalfangstmuseet, Larvik Museum, Midgard vikingsenter, Slottsfjellsmuseet, Vestfoldarkivet, Vestfoldmuseene

En nettressurs for elever ved ungdomsskole og videregående trinn.

DKS og undervisning hos Vestfoldmuseene

Vestfoldmuseene tilbyr undervisning gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) i Vestfold og egne undervisningsopplegg. Temaene strekker seg fra viktingtid til aktuell kunst og tar utgangspunkt i våre faste samlinger eller skiftende utstillinger.