(Foto/Photo)Bildet er et maleri i farger som viser bebyggelse ned mot sjøen og brygger (Foto/Photo)Omvisning i Herregården. Foto: Aleksander Oxholm (Foto/Photo)

Grevskapstid, byhistorie og maritim historie

 (Foto/Photo)

Kunnskap