Hopp til hovedinnhold

Frigjøringsjubileum

Under andre verdenskrig var den norske handelsflåten og dens mannskap Norges viktigste bidrag.

  • 1/1

Sjøfolkene fraktet varer som var livsviktige for de alliertes krigføring, konstant truet av fiendtlige torpedoer, flyangrep og miner.

Vestfold ble hardt rammet av krigen til sjøs. Ved krigens slutt hadde fylkets handelsflåte mistet halvparten av skipene og 46% av tonnasjen. I tillegg hadde fylket mistet åtte hvalkokerier og 30 hvalbåter.

De menneskelige kostnadene var enda større. Vestfold hadde i krigsårene en dødelighet som var over dobbelt så høy som gjennomsnittet for landets fylker. Sjøfolkene var den klart største gruppen. Av Vestfolds 1333 falne under krigen, var det bare rundt 200 som ikke var sjøfolk.

Denne dagen får vi foredrag fra Ole Jørgen Søndbø Abrahamsen, som er historiker ved Norsk senter for krigsseilerhistorie, og som er ansvarlig for Krigsseilerregisteret.

Program

  • 12.00-12.45: Krigsseilerne – Farlig krig og vanskelig fred v/Ole Jørgen Søndbø Abrahamsen, historiker og ansvarlig for krigsseilerregisteret.
  • 12.45-13.00: Spørsmål
  • 13.00-13.15: Kaffepause
  • 13.15-13.45: Vestfolds krigsseilere v/konservator Ane Ringheim
  • 13.45-14.00: Spørsmål
  • 14.00-14.15: Krigsseilerregisteret – hva er det og hvordan bruker man det? v/ Ole Jørgen Søndbø Abrahamsen, historiker og ansvarlig for krigsseilerregisteret.
  • 14.15-15.00: Kaffe, mulighet for å få hjelp med krigsseilerregisteret, mulighet til å se utstillingen «Krigsseilere fra Larvik», mulighet til å dele sin families krigsseilerhistorie med oss.
  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1