Hopp til hovedinnhold

Spesialomvisning: Arkeologi i Herregårdshagen

  • 1/1

Det har pågått arkeologiske undersøkelser ved Herregården helt siden 2021. 

Hva har man funnet hittil, og hva kan funnene fortelle om den historiske Herregårdshagen? 

Formidlingen innledes med et kort foredrag i salen, med påfølgende vandring i hagen. 

Ved Aleksander V. Oxholm, deltager i undersøkelsesteamet og fagkonsulent ved Larvik museum.

  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1