Hopp til hovedinnhold

Foredrag: Mannen som mor

  • 1/1
    Hilde Alice Bliksrud.

Forestillinger om mandighet og ære står sentralt i sagalitteraturen, og ingenting vekker større harme hos en ærekjær sagahelt enn å bli beskyldt for å være kvinne. Slike beskyldninger kalles nid og bygger på en streng skam/ære-kodeks som henter sin provokasjonseffekt ved å spille utfordrende på etablerte kjønnskategorier. 

Mange av sagauniversets konflikter har sitt utgangspunkt i slike æreskrenkelser. Men til tross for nidets sentrale plass i sagaenes univers, finnes det sagahelter som overskrider kjønnsgrenser uten å miste ære og anseelse. 

Torgils Arrbeinstjup i Flóamanna saga er et interessant eksempel: Han ammer nemlig barn.

Hilde Alice Bliksrud er filolog og jobber som stipendiat ved UiO, Institutt for lingvistiske og nordiske studier. I dette foredraget setter Bliksrud søkelys på kjønnsidentiteten til hovedpersonen i Flóamanna saga.

Velkommen til foredrag på Midgard vikingsenter!


Vil du komme i kontakt med foredragsholderen?

Send mail til Hilde Alice Bliksrud, h.a.bliksrud@iln.uio.no


I dette foredraget vil jeg diskutere bakgrunnen for ammemotivet i Flóamanna saga og sette søkelys på hovedpersonens kjønnsidentitet. Hvordan kan man forklare den ammende vikingen – mannen som mor?

Hilde Alice Bliksrud