Hopp til hovedinnhold

Foredrag: Servering og kokkelering i jernalder og vikingtid

Av Grethe Bjørkan Bukkemoen.

  • 1/1
    Foto: Erik Irgenes.

Sammenhengen mellom mat, håndverk og sosiopolitiske endringer

Mat og måltider er sosialt definert og nært knyttet til identitet. Tilhørighet i tid og rom uttrykkes gjennom tilberedning, servering og fortæring av mat. Kjøkkenutstyr av jern og kleber er et karakteristisk trekk ved vikingtidens materielle kultur.

Både materialene og gjenstandstypene skiller seg markant fra leirkarene vi finner i periodene før.

Grethe Bjørkan Bukkemoen holder foredrag om sammenhengen mellom måltider, mat og sosiopolitisk endring fra folkevandringstid til vikingtid og hvordan mat inngår som et viktig element i utformingen av nye sosiale grupper og identiteter.

Foredraget starter kl 18.00 og arrangeres i samarbeid med Midgard Vikingsenters Venneforening

Inngang til foredraget er inkludert i ordinær museumsbillett.

Velkommen til Midgard vikingsenter!

Grethe Bjørkan Bukkemoen

Bukkemoen er arkeolog ved Kulturhistorisk museum, og utgravningsleder på E18 Retvet-Vinterbro prosjektet i Ås og Nordre Follo i Viken. Hun er opptatt av mat som sosial praksis. 

Hennes phd avhandling fra 2021 har tittelen: An Archaeology of Commensal Spaces. Crafts, culinary practice and the household in the transition from the Early to the Late Iron Age in Norway.