Hopp til hovedinnhold

Foredrag: Skandinavia og Kyiv-riket i vikingtiden

Vi ser på gravfunn, runesteiner og tekster

  • Portrettfoto av Bjørn Bandlien
    Bjørn Bandlien

Det er en rekke arkeologiske spor etter kontakten mellom Skandinavia og Kyiv-riket i vikingtiden. Allerede tidlig på 800-tallet var handelsrutene og de politiske forbindelsene godt etablerte. 

Ved slutten av vikingtiden var Kyiv viktig både for de tidlige kongene Olav Haraldsson og Harald Hardråde. 

I dette foredraget skal vi se nærmere på ulike kilder, både gravfunn, runesteiner og tekster, i Kyiv-riket og Skandinavia som vitner om denne kontakten, og diskutere både eldre og nyere tolkninger av disse forbindelsenes betydning for vikingtidens utvikling. 

I lys av vår tids kamp om historien, er en dypere forståelse av Kyiv-rikets karakter og utvikling ut fra egne premisser, blitt viktigere enn noen gang.

Foredragsholder: Bjørn Bandlien.

Foredraget arrangeres i samarbeid med Midgard Vikingsenters Venneforening.

Inngang til foredraget er inkludert i ordinær museumsbillett.

Velkommen til foredrag!