Hopp til hovedinnhold

Foredrag: Sledegraver - vikingtidens transport i liv og død

Av Ragnar Orten Lie.

  • 1/1

Sledegraver – Vikingtidens transport i liv og død

Sleder har inntil ganske nylig vært viktige i transporten av folk og varer. Sleder er mest forbundet med vinteren, og transport av de produktene tunge eller volumkrevende så som jern, brynestein, pelsverk og gevir fra innland og ut mot kysten. 

For transport om vinteren fungerte sleder på islagte vann og på snø. Om sommeren kunne båter overta mye frakten på vannene og langs elver, mens sleder kunne brukes til å frakte varene forbi stryk. Båt og slede utfyller hverandre langs slike transportårer. Vi kjenner godt til skikken med å gravlegge vikingtidens døde i båtgraver. Men finnes det en parallell sledegravskikk? 

Med både sleder og båter signaliserer man transport som viktig i både liv og død. Hvilke spor finnes etter mulige sledegraver i Vestfold og hvor finnes disse sporene?

Foredragsholder er Ragnar Orten Lie, Cand.philol. i religionshistorie fra Universitetet i Oslo, prosjektkoordinator i Vestfold Fylkeskommune med ansvar for Vikingveien.

Foredraget starter kl 18.00 og arrangeres i samarbeid med Midgard Vikingsenters Venneforening.

Inngang til foredraget er inkludert i ordinær museumsbillett.

Velkommen!

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1