Hopp til hovedinnhold

Forskningsdagene 2022: Havet - vikingtidens motorvei

Tema for årets forskningsdager er HAV, og det markeres her på Midgard vikingsenter med maritime foredrag og aktiviteter både på Midgard vikingsenter og i Gildehallen.

  • 1/1

Vestfoldmuseene arrangerer årets Forskningsdager på Midgard i samarbeid med Universitet i Sørøst-Norge.


Program:

På Midgard Vikingsenter


Kl 12.00: Foredrag ved Bernt Øyvind Thorvaldsen (USN) - Havet i mytologien. 

Hvem hersker over havet i den norrøn mytologien? Thorvaldsen presenterer guder og jotner med tilknytning til havet, og han viser hvordan havet inngår i norrøne forestillinger om skapelse og ragnarok.

Kl 13.00: Foredrag ved Fredrik Bjønnes (Vestfoldmuseene) - Det fjerde skipet.

Klåstadskipet er et skipsvrak fra rundt år 1000, som står utstilt på Slottsfjellsmuseet i Tønsberg. Det er det eneste bevarte handelsskipet fra vikingtiden i Norge. I dette foredraget vil vi se nærmere på historien bak Klåstadskipet, og den betydningen handelsskip hadde i vikingtiden.

Kl 14.00: Foredrag ved Karl Christian Alvestad (USN) - Hvalross elfenben og Alfreds gull: Ottars reise til Wessex sett i lys av havet og maritime ressurser.

Ottars reise fra Hålogaland til Wessex på slutten av 800-tallet har lenge vært en betydelig samtidskilde til historien om bosetning, livsstil og samfunn i Norske områder i vikingtiden. Men kilden forteller oss også mye om relasjonen mellom folk fra norrøne bosetninger og den vest-saksiske kongemakten i Wessex, og om handelen mellom Scandinavia og England i denne perioden. I dette foredraget ser Karl Christian Alvestad nærmere på Ottars reise med utgangspunkt i de maritime ressursene Ottar utnytter i sin handel. Fortellingen i kilden vil sammenlignes med overlevende arkeologisk materiale fra Hålogaland og Wessex som underbygger denne kontakten og handelen, og gjennom dette vil det forsøkes å si noe om betydningen av disse ressursene for begge samfunn, og igjennom det si noe om havet og handelens betydning for Wessex og Hålogaland på slutten av 800-tallet.

I Gildehallen
Historiefortelling for barn kl 12.00, 13.00 og 14.00.

Aktiviteter for barn og voksne.

______________________________________________________________________________

Det er gratis inngang denne dagen.

Velkommen til en spennende dag på Midgard vikingsenter!

Vi markerer forskningsdagene også her: