Hopp til hovedinnhold

Misbruk av våre kulturminner

Dette innslaget om gravfeltet på Borre er Midgards bidrag i markeringen av frigjøringsdagen 8. mai 2020.

Gravfeltet på Borre er ikke bare synlige levninger etter et viktig maktsenter fra yngre jernalder. Det er også åstedet for mange av Nasjonal samling sine pinsestevner før og under krigen. Ved å ta i bruk kulturminnene forsøkte partiet å skape en kobling tilbake til fortiden. Hensikten var å legitimere ideen om et nytt nasjonalsosialistisk Norge.

I dag er det samme tankegodset som ble bekjempet for 75 år siden, på full vei tilbake. Vi lever i en tid preget av falske nyheter, antidemokratiske holdninger og økende fremmedfrykt. Det er igjen viktig å stå opp for demokratiet, og ikke lukke øynene for den urett som ikke rammer oss selv.

  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1