Hopp til hovedinnhold

Vikingsommer

For alle vikingentusiaster!

 • 1/1

Generelle regler for Vikingsommer 2024

 • Vikingsommer er et familievennlig, upolitisk og inkluderende arrangement, med fokus på formidling av kunnskap om vikingtiden til publikum. Vikinger eller andre som gjennom oppførsel eller handling bryter med dette vil bli bedt om å forlate området
 • Det forventes at alle deltagere kan formidle til publikum om eget håndverk, utrustning eller handelsvarer
 • Våre regler for autentisitet skal alltid følges: Les reglene her.
 • Alle deltagere skal møte publikum på en hyggelig og presentabel måte, og etter beste evne møte publikums forventninger til deltagere på festivalen
 • Det forventes at alle følger norsk lov
 • Det er kun lov å brenne bål i fyrfat
 • Alle telt skal ha brannslukningsapparat
 • Det er båndtvang på området, og vi gjør oppmerksom på at det er båndtvang hele året langs kyststien og i Borreparken
 • All søppel skal kastes på anvist sted
 • Deltakelse på vikingsommer innebærer at du aksepterer å bli fotografert, og at bildene kan brukes i Vestfoldmuseene sin markedsføring
 • Vi ønsker en hyggelig sommer for alle, både deltagere og besøkende. Reglene er laget for å oppnå dette med best mulig resultat

Søknad om plass

 • Ved søknad om plass til vikingsommer forutsettes det at både generelle regler og regler for autentisitet er lest og akseptert
 • Forening/grupper som sender inn felles søknad prioriteres ved tildeling av plass
 • For søknad om plass på Vikingsommer, send en epost til fredrik.bjonnes@vestfoldmuseene.no med følgende informasjon:
  • Navn på forening/gruppe
  • Kontaktperson m/ epost og telefonnummer
  • Antall deltagere (gi beskjed hvis noen av deltagerne ikke overnatter på området)
  • Navn på alle deltagere
  • Periode for deltagelse (obs, søknad om deltagelse i hele uker vil prioriteres. Gi beskjed hvis antall deltagere varierer gjennom perioden)
  • Hva foreningen/enkeltpersoner bidrar med av formidling og annen aktivitet
  • Størrelse på alle telt, og orientering av åpning (kortside/langside) Hvis oppløft benyttes skal plassbehov ved åpent telt oppgis

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1