(Foto/Photo) (Foto/Photo) (Foto/Photo)

Et institutt for videreføring av

Thor Heyerdahls ideer og idealer