Om Thor Heyerdahl-instituttet

Thor Heyerdahl-instituttet viderefører og videreutvikler Thor Heyerdahls ideer og idealer innenfor tverrfaglig forskning, internasjonal dialog/flerkulturell samhandling og beskyttelse av det globale miljøet.

  •  (Foto/Photo)
    1/1