Opplevelser

I instituttets arbeid med å videreføre og videreutvikle Thor Heyerdahls idéer og idealer, arrangeres det en rekke konferanser, markeringer, omvisninger og foredrag. Disse vil dere finne på denne siden.

 (Foto/Photo)

Besøk Heyerdahls barndomshjem

 (Foto/Photo)

Thor Heyerdahl stipend