Hopp til hovedinnhold

Lokale prosjekter

Instituttet er en aktiv bidragsyter i lokale prosjekter i Larvik.

 • Bilde av Thor Heyerdahl i lyseblå kortermet skjorte. Han smiler og ser mot venstre.
  1/1

Heyerdahlbyen i Larvik

Instituttet har vært en aktiv bidragsyter i styringsgruppen i det lokale prosjektet Heyerdahlbyen i Larvik.
Prosjektet har vært med på å styrke Larvik kommune som Heyerdahlbyen.

Ett av formålene med prosjektet var å bygge oppunder Larviks identitet som ”Heyerdahls hjemby” hvor kjerneverdier som innovasjon, eventyrlyst og åpenhet står sentralt. Kjøpet av, og restaureringen av Thor Heyerdahls barndomshjem, markerer en milepæl i denne satsingen.

Prosjektet Heyerdahlbyen ble avsluttet i 2010.

Oppbygging av Heyerdahl bibliotek

Biblioteksamlingen til instituttet består i dag av ca 350 bøker, videoer og DVDer. Instituttets samarbeidspartner i dette arbeidet er Larvik bibliotek.
De bøkene som har blitt kjøpt inn speiler utviklingen av instituttet fra år 2000 og fram til i dag. Først fra 2003 startet arbeidet med å kjøpe inn bøker som er i tråd med overordnet målsetting om å fremme og videreutvikle Thor Heyerdahls forsknings- og utviklingsidealer. Det har i samarbeid med prosjektet Heyerdahl Byen blitt laget et eget Heyerdahl rom på Larvik Bibliotek, der unge og gamle som er interessert i bøker om Thor Heyerdahl kan komme på besøk.

Biblioteket kjøper i dag inn i forhold til to type samlinger:

 • En basissamling som dekker de fagområdene som tilsvarer eller grenser opp til instituttets satsingsområder
 • En samling av og om Thor Heyerdahl sett i sammenheng med bibliotekets lokalsamling. Biblioteket har en god lokalsamling som i tillegg til bøker har en unik samling av avisartikler fra flere tiår tilbake. Lokalsamlingen er under kontinuerlig oppbygging og er en verdifull ressurs for instituttets profil.

En dialog om hvor bøkene skal plasseres blir først aktuelt når instituttet får et permanent tilholdssted.

 

Thor Heyerdahl videregående skole

Thor Heyerdahl videregående skole ligger i Larvik. Den var inndelt i flere avdelinger rundt om i Larvik kommune, men ble samkjørt fra og med 17. august 2009, da det stod ferdig én storskole med 11 – av totalt 12 – utdanningsprogrammer.

Thor Heyerdahl videregående skole består av tidligere Farris videregående skole (tidligere Larvik handelsskole), Gloppe skole (tidligere Vestfold husflidskole), Kilden videregående skole (tidligere Larvik yrkesskole) og tidligere Larvik gymnas. Larvik kommune kjøpte det gamle gymnasbygget.
Den erhvervet Ahlefeldtsgate 6, 8 og 10 for 30,3 millioner kroner. Kommunen erhvervet imidlertid ikke arealet og bygningene til Farris videregående skole og Gloppe skole.

Skolen er en av Norges største skoler med ca. 1600 elever og 11 studieprogrammer (alle utenom Naturbruk, som tilbys ved Melsom vgs i Stokke kommune) pr. 1. august 2006, kun overgått av en annen Vestfold-skole, Sandefjord Videregående Skole (SVGS). Rektor er Hallvard Larsen.

Minoritetsspråklige elever

Thor Heyerdahl videregående skole har i mange år hatt et samarbeid med Larvik Læringssenter, både faglig og økonomisk, for eksempel om forkurs for minoritetsspråklige elever det siste skoleåret. Begge organisasjoner er fra før av valgt av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) til å være såkalte Fokusskoler, og arbeider dermed målrettet med flerkulturell opplæring.

Rådgiver for minoritetsspråklige ved Thor Heyerdahl videregående skole er Anita Lødrup.

Storskolen

 • Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik ble samlokalisert i august 2009, da den nye storskolen i Hoffs gate ved Fram stadion ble tatt i bruk.
 • Det danske arkitektteamet Schmidt, Hammer & Lassen i samarbeid med SLA landskabsarkitekter vant 24. januar 2006 arkitektkonkurransen med prosjektet «Synergi».
 • Hele skoleprosjektet samt Arena Larvik med plass til 4 000 tilskuere hadde en budsjettramme på
  969 millioner kroner, inkludert 143 millioner for Arena.
 • AF Synergi var hovedentrepenør for bygget. Det var imidlertid snakk om et arbeidsfellesskap av ti firmaer, hvorav Veidekke hadde hovedenterprisen.
 • Bygningskomplekset består av selve skolebygningen og idrettsanlegget Arena og har en samlet størrelse på 33 802 kvadratmeter.
 • Skolebygget består av seks etasjer, er 24 meter høyt og har en grunnflate på 80 × 80 meter, i tillegg kommer verkstedsavdelingene.
 • Arenaen er forbundet med skolebygningen via en bro fra annen etasje, rommer to håndballbaner og har en tribunekapasitet på 4000 tilskuere.
 • Skolen er læringssted for 1650 elever og cirka 300 ansatte.
 • Navnet er fortsatt Thor Heyerdahl videregående skole.
 • I juni 2007 startet rivingen av de gamle skolebygningene i Hoffsgate.
 • Totalbudsjettet for utsmykkingen var cirka 1,8 millioner kroner på selve skolen.
 • En utsmykningsjury bestemte i løpet av august 2007 seg for hvilket utsmykningsforslag den skal
  gå inn for.

Se Thor Heyerdahl Videregående skole sin hjemmeside for mer informasjon.

 

Offisiell åpning av barndomshjemmet

Den offisielle åpningen av Thor Heyerdahls barndomshjem i Steingata 7, 7 fant sted i oktober 2011 kl. 11.30.
Thor Heyerdahl vokste opp i Steingata 7. Fra barndomsrommet hadde han utsikt over byen, Larviksfjorden og det åpne havet. Kanskje til inspirasjon og eventyrlyst. Han var glad i natur og dyreliv og gjorde barndomshjemmet i Steingata 7 til det rene museum.

Restaureringen og utviklingen av Thor Heyerdahls barndomshjem var et ledd i prosjektet «Heyerdahl-byen». Arbeidet startet i 2007. Nå står det ferdig!

Utleie av barndomshjemmet

Ønsker du å leie barndomshjemmet til Heyerdahl? Thor Heyerdahls barndomshjem er i dag tilgjengelig for leie. Les mer om huset, konsepter og leietilbud på Stavern og Larvik Event sine hjemmesider.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1