Hopp til hovedinnhold

Regionale prosjekter

På regionplan har partnerskapet mellom Glasgow Caledonian University og instituttet hatt ringvirkninger både i Vestfold, Telemark og Buskerud fylkeskommune.

  • 1/1
    Nærbilde av ansikt, Påskeøya.

Den tradisjonen som Storbritannia har på partnerskap mellom offentlige og private aktører, samt FoU, representerer en annen måte å utvikle og markedsføre kulturminnedestinasjoner og turisme på. Den nasjonale kulturminne- og turismepolitikken i Norge har vært og er i en omstillingsprosess.

I den sammenheng blir bidraget fra det internasjonale utviklingssamarbeidet møtt med både nysgjerrighet og positive tilbakemeldinger.

Turisme og kulturminner – Attraksjonsutvikling

Analyser og forslag til kulturminnedestinasjoner i Buskerud, Telemark og Vestfold er blitt utarbeidet av partnerskapet Glasgow Caledonian University (CGU), The Moffat Centre og The Thor Heyerdahl Institute siden 2004.

Hovedmålsetningene har vært å bygge og promotere internasjonale allianser i området Buskerud, Vestfold og Telemark, å utvikle et internasjonalt samarbeid på utdannelse, samt å samle nærings- og forskningsmiljøer.

Den tradisjonen som Storbritannia har på partnerskap mellom offentlige og private aktører, samt FoU, representerer en annen måte å utvikle og markedsføre kulturminnedestinasjoner og turisme på.

Den nasjonale kulturminne- og turismepolitikken i Norge har vært og er i en omstillingsprosess. I den sammenheng blir bidraget fra det internasjonale utviklingssamarbeidet møtt med både nysgjerrighet og positive tilbakemeldinger

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1