Hopp til hovedinnhold

Tangora-ekspedisjonen 2006

Tangaroa-ekspedisjonen er bygget på tre grunnpilarer: Forskning, undervisning og formidling. Målet med ekspedisjonen var å videreføre arven etter Thor Heyerdahl ved å teste førhistorisk navigasjon, markere norsk ekspedisjonskultur og forske på marin forurensing. 8.500 km på flåten og 93 døgn (Thor Heyerdahls Kon-Tiki flåte brukte 101 døgn). Like lenge varte ekspedisjonskaken som ble gitt av sponsor og prosjektdeltaker Thor Heyerdahl-instituttet.

  • 1/1
    Tangora, reiseruten.

Balsaflåten Tangaroa ble bygget i Peru, og de seks ekspedisjonsmedlemmene seilte den 8500 km over Stillehavet i Kon-Tikis kjølvann til Polynesia. Balsastokkene ble hentet fra Ecuador, i nærheten av byen Quevedo, omtrent på samme sted som Thor Heyerdahl fant tømmeret i 1947. Tømmeret ble fløtet ned til kysten og storbyen Guayaquil. Derfra ble det fraktet til Peru og havnebyen Callao, hvor flåten skulle bygges.

I februar 2006 startet selve ekspedisjonen i Ecuador. 28.april skulle flåten være klar til sjøsetting i Peru. 100 døgn senere håpet mannskapet på å kunne seile til havn på Tahiti.

I februar 2006 startet selve ekspedisjonen i Ecuador. 28. april var flåten klar til sjøsetting i Peru. 100 døgn senere håpet mannskapet å kunne seile til havn på Tahiti etter 8500 km på havet.

8.500 km på flåten og 93 døgn (Thor Heyerdahls Kon-Tiki flåte brukte 101 døgn). Like lenge varte ekspedisjonskaken som ble gitt av sponsor og prosjektdeltaker Thor Heyerdahl-instituttet.

Ekspedisjon Tangaroa seilte fra Callao i Peru til Tahiti i Polynesia. Målsettingen var å øke engasjementet og fokus på forurensning i Stillehavet, lage og seile med en forbedret versjon av Kon-Tiki flåten, samt ta vannprøver i Stillehavet, på oppdrag fra UIB.

Replikaen av Kon-tiki flåten,  ble laget av tømrerlærer/ekspedisjonsdeltager Lauten samt 9 elever på tømrerlinjen på Thor Heyerdahl videregående skole. De hadde dette som prosjekt og valgfag i 2004/2005. Nanset barneskole i Larvik var involvert mht seilet.

Det ble svært kritisk for Tangaroaflåten under siste etappe til havnen i Papete.

Rundt 1000 hyllet sjøfarerene og ekspedisjonen var vellykket.

 

Lille Tangaroa

Arne Næss klatret uten hjelp opp på flåtedekket, hvor han deiset en kokosnøtt ned i de harde granstokkene. På andre forsøk lyktes 92-åringen, og flåten var døpt «Lille Tangaroa.»

For oss som arbeider med Tangaroas målsetting var det mer enn sola som varmet i Larvik. Ordfører Øyvind Rise Jenssen appellerte til hele kommunens befolkning om å hjelpe til med realiseringen av en ekspedisjon som ikke bare viderefører arven etter Heyerdahl som vitenskapelig eksperiment, men som også skaper lærelyst og undring hos alt fra små barn til spreke 90-åringer. – Jeg er sikker på at Tangaroa vil lykkes, sa ordføreren, som er meget godt informert om ekspedisjonens plan. Flere hundre mennesker hadde møtt frem for å bivåne sjøsettingen, en begivenhet som konkurrerte med korpssamling og store idrettsturneringer om oppmerksomheten.

Tangaroa takker Thor Heyerdahl videregående skole og Heyerdahl Instituttet for at arrangementet ble vellykket. Den største takken fortjener Anne Thorenfeldt. Læreren hadde flere titalls jern i ilden i ukene før sjøsettingen (inkludert skoleavslutning og egen hovedfagseksamen), og sørget for alt fra invitasjoner, sponsing, annonsering, innkvartering, bevertning, prøveseiling, og ikke minst motivering av alle oss assistenter. – Dette går bra, sa hun leende, mens påhengsmotorer ble stjålet, nøkler forsvant og mørke skyer truet i horisonten. Hun fikk rett.

"Dette går bra", sa hun leende, mens påhengsmotorer ble stjålet, nøkler forsvant og mørke skyer truet i horisonten. Hun fikk rett.

En viktig assistent var selve byggmesteren i Tangaroa og pilotprosjektet Lille Tangaroa. Temperamentsfulle Øyvin Lauten fikk sine ivrige elever opp til muntlig da han trengte dem som mest.

Likevel beholdt han humøret, og fikk flere av elevene til å stille til nok en dugnadsuke. Rampen tålte påkjenningen og fungerte glimrende. Flåten ble sjøsatt til korpsmusikk og en inspirerende tale av skolens rektor. Den fløt, og seilte.

I løpet av denne lørdagen ble det samlet inn 14.000 kroner til barnehjem og skole i Peru, ledet av Prosjekt Peru. Heyerdahl Instituttet styrket sin visjon om et Heyerdahl-senter i Larvik. Og Tangaroa-ekspedisjonen testet styreegenskapene til en tømmerflåte med styrekjøler og råseil.

En meget livlig Arne Næss fikk være testpilot. Tangaroas kaptein, Bjarne Krekvik, forklarte professoren hvordan styrekjølene fungerte, mens en frisk bris blåste flåten mot land. – Dere må komme tilbake fra Stillehavet og fortelle meg hvordan det gikk, sa Næss ute på flåten. Det har vi lovet.

Besetningen

Her er Tangaroa-besetningen: Fra venstre Anders Berg (fotograf), Øyvin Lauten (snekker), Torgeir Sæverud Higraff (journalist og ekspedisjonsleder) Bjarne Krekvik (kaptein) og Olav Heyerdahl (ekspedisjonsmedlem og dykker).

I tillegg mønstrer sjettemann på i Peru. Hvem det blir er foreløpig ikke klart.

Besetningsmedlem syv – papegøyen – er også på vei.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1