DKS og undervisning

På Berger museum har vi gode undervisningstilbud til din skoleklasse gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) i Vestfold. Undervisningstilbudene er forankret i Kunnskapsløftet og tar utgangspunkt i museets utstillinger, samlinger og industrihistorien på Berger og Fossekleven.

Velkommen til en dag på Berger museum!

  • Alle
  • 1-4 trinn
  • 5-7 trinn
  • 8-10 trinn
  • Barnehage
  • Høyere utdanning
  • Nettressurs
  • Tilpasset
  • Videregående
Bildet viser fire unge jenter ved siden av en gammel maskin.

Berger er et av Norges best bevarte industrisamfunn, med to tekstilfabrikker og arbeiderboliger. Her ble det suksessrike Berger-pleddet produsert. Berger museum befinner seg i den nedlagte tekstilfabrikken Fossekleven fabrikk og drives sammen med Fossekleiva kultursenter.

DKS og undervisning hos Vestfoldmuseene

Vestfoldmuseene tilbyr undervisning gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) i Vestfold og egne undervisningsopplegg. Temaene strekker seg fra viktingtid til aktuell kunst og tar utgangspunkt i våre faste samlinger eller skiftende utstillinger.