DKS og undervisning

På Berger museum har vi gode undervisningstilbud til din skoleklasse gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) i Vestfold. Undervisningstilbudene er forankret i Kunnskapsløftet og tar utgangspunkt i museets utstillinger, samlinger og industrihistorien på Berger og Fossekleven.

Velkommen til en dag på Berger museum!

  • Alle
  • 1-4 trinn
  • 5-7 trinn
  • 8-10 trinn
  • Barnehage
  • Høyere utdanning
  • Tilpasset
  • Videregående
Bildet viser flere barnehender som holder ullfigurer.

Dette er et opplegg hvor elevene skal bli bevisste forskjellene og likhetene mellom engelsk og norsk julefeiring på tidlig 1900-tall og betydning av symbolene vi fortsatt bruker når vi feirer jul.

Bildet viser fire unge jenter ved siden av en gammel maskin.

Berger museum er lokalisert i Fossekleiva Kultursenter, hvor viktige elementer i det industrihistoriske miljøet på Berger er bevart. Det gamle fabrikkanlegget danner utgangspunkt for mange nye tiltak og aktiviteter i lokalsamfunnet.

Bildet viser en kvinne som snakker til en gruppe med unge voksne,

«Det angår også deg» er et kunnskapsprosjekt og et holdningsprosjekt med fokus på menneskerettigheter, demokrati og mangfoldsperspektiver. 

DKS og undervisning hos Vestfoldmuseene

Vestfoldmuseene tilbyr undervisning gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) i Vestfold og egne undervisningsopplegg. Temaene strekker seg fra viktingtid til aktuell kunst og tar utgangspunkt i våre faste samlinger eller skiftende utstillinger.