Omvisninger

Berger museum byr på fascinerende kunst- og kulturopplevelser i samdrift med Fossekleiva kultursenter.

Omvisning i åpningstiden

Maks. 30 personer pr gruppe. 

Omvisning 45 minutter: kr 1200 + inngangsbillett pr. person

Omvisning i helg og utenom vanlig åpningstid

Maks. 30 personer pr gruppe. 

Omvisning 45 min: kr 2000  + inngangsbillett pr. person

Omvisning for barn og unge utenom skolen

Maks. 30 personer pr gruppe. 

Alle priser uten entré.

Omvisning 45 min: kr 1200

Omvisning + uteområder, 90-120 min: kr 2000

Gratis for skoler og studenter fra Vestfold og Telemark fylke

Omvisning for skoler fra andre fylker

Omvisning 45 min: kr 1200

Omvisning + uteområder, 90-120 min: kr 2000

Kontaktinformasjon

Franzisca Aarflot, Daglig leder for Fossekleiva kultursenter  
Telefon: 409 17 860
Epost: post@fossekleiva.no

Finn Bingen, Leder av Berger historielag
Telefon: 913 34 113
Epost: finnbin@online.no