Hopp til hovedinnhold

Berger musens samlinger

Berger museums samlinger består hovedsakelig av kildemateriale fra tekstilindustrien ved Berger og Fossekleven fabrikker og fremveksten av Berger som industrisamfunn.

Om samlingen

I samlingen finnes også korps- og idrettsliv, husmorlag og annet foreningsliv, i tillegg til andre næringsvirksomheter på Berger som brødrene Hansens trikotasjebedrifter, Berger brusfabrikk m.m. 

Arkivene etter virksomhetene befinner seg i Vestfoldarkivet som også er en del av Vestfoldmuseene IKS.

Bildet viser et rødt blomstermønster på ruteark
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1