Hopp til hovedinnhold

Migrasjon og identitet

  • 1/1
    Første plass: "Want to go home". Foto: Valeriia Baranchuk.

Sommeren 2023 viser Vestfoldmuseene fotoutstillingen Migrasjon og identitet på Berger museum og Fossekleiva kultursenter. 

Utstillingen, som er resultatet av en juryert fotokonkurranse for barn og unge i regi av Thor Heyerdahl-instituttet, viderefører tematikken i Fossekleiva kultursenters markering av skjevt kulturår 2022, «Matrix of Gender».

Våren 2022 jobbet foto-klassen ved Fyrstikkalleen videregående skole i Oslo, med kunstfoto og videokunst som sjanger for å undersøke temaene «Kjønn, identitet og migrasjon», i sammenheng med Queer Culture Year 2022.
Prosjektet kom istand for å sette fokus på LHBTIQ+, og at det i 2022 var 50 år siden sex mellom menn ble avkriminalisert i Norge, da straffeloven § 213 ble opphevet.


Thor Heyerdahl stipendet

Thor Heyerdahl-instituttet viderefører og videreutvikler Thor Heyerdahls ideer og idealer innenfor tverrfaglig forskning, internasjonal dialog/flerkulturell samhandling og beskyttelse av det globale miljøet.
Siden 2016 har instituttet lyst ut konkurranse om kr. 50 000 i Thor Heyerdahl stipend. Konkurransen er for målgruppen 16-19 år og videregående skoler i Norge. Den har som formål å stimulere ungdom til videreutvikling av Thor Heyerdahls kulturarv.

Thor Heyerdahl-instituttet er del av Vestfoldmuseene.
Bakgrunnen for Thor Heyerdahl stipend er regjeringens gave til instituttet i 100-års jubileet for Thor Heyerdahl, 2014. Det kom fra tre departement; Kunnskap-, Kultur- og Miljøverndepartementet. Gaven blir gitt i form av stipendmidler. Bidragene i 2022 holdt høy kvalitet.

Les om vinnerne av stipendet og juryens begrunnelse:

"Queer Culture Year er en ekstremt viktig anledning for skeive menneskers rettigheter, og markerer at det nå er femti år siden homofili ble avkriminalisert og en milepæl for homofiles kamp og for Norge som nasjon".

Anette Trettebergstuen, kultur- og likestillingsminister.
  • 1/1
    Tredjeplass: "Reflected". Foto: Karoline Sørhagen og Oda Nesheim.
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1