DKS og undervisning

Hvalfangstmuseet tilbyr flere undervisningsopplegg gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) i Vestfold. Hvalfangstmuseet har nå et omfattende pedagogisk tilbud til de fleste klassetrinn på barneskolen.

  • Alle
  • 1-4 trinn
  • 5-7 trinn
  • 8-10 trinn
  • Barnehage
  • Høyere utdanning
  • Tilpasset
  • Videregående
Bildet i svart/hvitt viser Herman Sachnowitz med to venninner en varm sommerdag.

Undervisningstilbudet handler om hvordan Holocaust rammet familier i Vestfold, om gruppetenkning, rasisme og brudd på menneskerettighetene og om demokratiets betydning.

Bildet viser en grå pingvin med svart og oransje hode, med flere pingviner ute av fokus i bakgrunn.

Gjennom dialog, faktaopplysninger og spennende fortellinger om dyrene får elevene lære om hvaler, seler, pingviner og isbjørner.

Bildet viser to pingviner laget av dusker.

Med en powerpoint og gode, gammeldagse lysbilder besøker museumspedagog/formidler tredjeklassingene på skolene. Tilbudet gjelder skoler i Sandefjord kommune. Skoler i andre kommuner er velkomne til å få opplegget på Hvalfangstmuseet.

Bildet er i svart/hvitt og viser en mann med ryggen til som står klar til å skyte med harpun.

Bli med på en fortellervandring på Hvalfangstmuseet og i hvalbåten "Southern Actor"!

Bildet er i svart/hvitt og viser en hvalbåt ute på havet.

Bli med på fortellervandring!

Museumspedagoger og evaluering

Inger-Lise Krekling og Atle Selnes Nielsen er museets formidlere. Vi oppfordrer lærerne til å komme med henvendelser og respons både i forkant og etterkant av formidlingsoppleggene. Denne dialogen er nyttig og til stor hjelp for oss for å imøtekomme ønsker om tilpasset formidling for den enkelte klasse.

Alle formidlingsoppleggene blir skriftlig evaluert av lærerne. Lærerne er forpliktet til å si sin mening om formidlingsopplegget, gjennomføringen og hvor relevant opplegget er i forhold til læreplanen.

Disse tilbakemeldingene er nyttige for videre arbeid og bearbeiding av formidlingsoppleggene.

DKS og undervisning hos Vestfoldmuseene

Vestfoldmuseene tilbyr undervisning gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) i Vestfold og egne undervisningsopplegg. Temaene strekker seg fra viktingtid til aktuell kunst og tar utgangspunkt i våre faste samlinger eller skiftende utstillinger.