Hopp til hovedinnhold

Det angår også deg (Sandefjord)

Undervisningstilbudet handler om hvordan Holocaust rammet familier i Vestfold, om rasisme, brudd på menneskerettighetene og om demokratiets betydning.

 • Bildet viser et skilt som henger høyt i luften. Det står Arbeit macht frei. I bakgrunnen ser vi toppen av noen murbygninger
  1/1
  Konsentrasjonsleiren Auschwitz. Foto: Inger-Lise Krekling

Nøkkelinfo

 • Målgruppe: Videregående
 • Periode: November
 • Varighet: 1 time
 • Sted: Hvalfangstmuseet

Alle elever i den videregående skolen i Vestfold har anledning til å være med på dette opplegget enten i Larvik, Sandefjord, Tønsberg eller på Berg fengsel.

Om opplegget

Høsten 2013 startet Vestfoldmuseene arbeidet med å etablere et undervisningsopplegg for elever i ungdomsskolen og den videregående skolen i Vestfold. Prosjektet fikk tittelen «Det angår også deg – Demokrati og menneskerettigheter i Vestfold». 

Formidlingsopplegget omhandler hvordan Holocaust rammet familier i Vestfold, om brudd på menneskerettighetene og om demokratiets betydning.

For elever på videregående rettes fokuset mot nazismens raseideologi og dehumaniseringen av den jødiske befolkningen. Elevene blir kjent med forløpet fram til arrestasjonen av de norske jødene i 1942, og hvordan nazistenes ønske om å tilintetgjøre alle jøder rammet de lokale familiene. Sentrale begrep er demokrati og menneskerettigheter.

Opplegget inneholder en gruppeoppgave der elevene jobber som historikere med blikk på kritisk bruk av kildemateriale. 

Kunnskapsløftet 2020

(Hentet fra tverrfaglige tema, kjerneelementer og kompetansemål for samfunnsfag).

 • Elevene skal forstå hvorfor konflikter har oppstått og oppstår, og hvordan de har blitt og blir håndtert
 • Faget skal bidra til at elevene utvikler kunnskap om og innsikt i demokratiske verdier og prinsipp. Samfunnsfag skal bidra til at elevene kan delta i og videreutvikle demokratiet og forebygge ekstreme holdninger, ekstreme handlinger og terrorisme
 • Elevene skal kunne gjøre greie for årsaker til og konsekvenser av terrorhandlinger og folkemord, som holocaust, og reflektere over hvordan ekstreme holdninger og ekstreme handlinger kan forebygges
 • Elevene skal vurdere på hvilke måter ulike kilder gir informasjon om et samfunnsfaglig tema, og reflektere over hvordan algoritmer, ensrettede kilder eller mangel på kilder kan prege forståelsen vår
 • Elevene skal kunne drøfte hvordan framstillinger av fortida, hendelser og grupper har påvirket og påvirker holdningene og handlingene til folk
 • Elevene skal kunne reflektere over hvordan mennesker har kjempet og kjemper for endringer i samfunnet og samtidig har vært og er påvirket av geografiske forholde og historisk kontekst

Kontaktpersoner

Atle Selnes Nielsen
Telefon: 916 70 118
e-post: atle.selnes.nielsen@vestfoldmuseene.no

Ingrid Fjeldstad
Telefon: 992 775 34
E-post: ingrid.fjeldstad@vestfoldmuseene.no

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1