Hopp til hovedinnhold

Olga og Erika Hassel

Blant de første forkjemperne for kvinnelig stemmerett i Larvik var søstrene Olga og Erika Hassel. Søstrene var begge født i Porsgrunn, men flyttet til Larvik og bodde sammen med sine seks søsken i huset Willemannsruhe på Nanset.

  • Olga og Erika Hassel. Vestfoldmuseene.
    1/1
    Olga og Erika Hassel. Vestfoldmuseene.

Olga Hassel var født i 1849, og arbeidet som lærerinne ved Larvik Høiere Almenskole, mens søsteren Erika var ti år yngre og lærerinne i folkeskolen.

De fikk jobb i skolen i Larvik i slutten av 1870-årene, og blant lærerinnene i Larvik oppsto det snart et ønske om stemmerett for kvinner. Hassel-søstrene tok i 1896 initiativ til et offentlig møte om stemmerett i Larvik.

Olga Hassel var en sjelden dame. Hun skal ha reist til England for å lære seg språket, korresponderte med Bjørnstjerne Bjørnson, og skal ha hatt artikler om kvinnelig stemmerett på trykk i både norske og engelske aviser.

Forsørgere

De to Hassel-søstrene mistet tidlig foreldrene sine, og forsørget både seg selv og sine seks søsken på sine lærerlønninger. De forble ugifte, mye på grunn av at de hadde forsørgeransvaret for søsknene sine og ikke kunne forlate dem.

I etterkant av møtet de ledet i januar 1896, ble de uthengt og latterliggjort i avisene for sitt engasjement i kvinnerettssaken. De fortsatte som lærerinner i Larviksskolen, og bodde i byen frem til de døde i 1940-årene. Olga og Erika forsvant ut av stemmerettskampen. Kanskje ble den personlige belastningen for stor?

Skrevet i 2013 i anledning den temporære utstillingen Stemmer i Larvik.