Byhistorie

Larvik museum er et kulturhistorisk museum som utforsker og formidler byens historie, med hovedvekt på grevskapstid, kulturmiljø og byutvikling.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Residens- og industriby

Larvik er en kystby, og i likhet med andre småbyer som ligger som perler på en snor nedover kysten, var handelen med tømmer og trelast grunnlaget for byvekst på 1600-tallet. Det var likevel to forhold som gjorde at Larvik skilte seg ut: Byen lå for det første i et grevskap opprettet for landets stattholder Ulrik Frederik Gyldenløve. For det andre hadde den jernverket som skulle bli Danmark-Norges største og viktigste gjennom 200 år.

Historien som residensby for danske adelsmenn ga Larvik en spesiell historie og særegen arkitektur som det fortsatt finnes spor etter. Jernverket og sagbruksvirksomheten la basis for Larvik som industriby, mens handelen skapte det maritime Larvik.

 (Foto/Photo)

Ta byens historie på alvor

 (Foto/Photo)

Et ukjent jubileum – Larvik 350 år i 2015?

 (Foto/Photo)

En fargerik historie

 (Foto/Photo)

Minner fra "jernalderen" på Langestrand

Sverdrupmoloen i forgrunnen. Innenfor ligger hollenderskuter som var innom Larvik flere ganger i sommerhalvåret for å hente tømmer. (Foto/Photo)

Da nøkken ville holde gilde ved Skottebrygga

 (Foto/Photo)

Byen før byen

 (Foto/Photo)

De dødes ben

 (Foto/Photo)

Brevet fra Auschwitz

 (Foto/Photo)

Arnold Jacoby om arbeidet med boka "Det angår også deg"

Olga og Erika Hassel. Vestfoldmuseene. (Foto/Photo)

Olga og Erika Hassel

Augusta Abrahamsen, 1915. Foto: Larvik museum (Foto/Photo)

Augusta Abrahamsen

Kvinne som avlegger stemme for første gang ved valget i 1910. Foto: Oslo Museum. (Foto/Photo)

Kampen for kvinnestemmeretten i Larvik