Hopp til hovedinnhold

Slik kan Herregårdsanlegget i Larvik bli

Til høsten skal kommunestyret ta stilling til hvordan Herregården og området rundt skal utvikle seg de neste årene; et samlingspunkt og en frodig oase for opplevelser, aktiviteter og attraksjoner.

Herregårdsanlegget har en unik historie og en sentral beliggenhet, som gir Larvik muligheter få andre byer har.
Det er Larvik kommune og Vestfoldmuseene som eier prosjektet som kalles for Akantus. Akantus-prosjektet omfatter Herregården i Larvik, Herregårdshagen, Gamle Mesterfjellet skole, Herregårdssletta og Herregårdsbakke.

Les mer om Akantus-prosjektet

En mulighetsstudie viser tre ulike faser for det store prosjektet, som består av mange under- og delprosjekter.

Her kan du titte i den digitale brosjyren

Foreslår tre faser:

Fase 1: 2024-2027

 • Rive Annekset (2024)
 • Videreføre arkeologiske undersøkelser
 • Rive tilbygget («Gulosten») og renovere Gamle Mesterfjellet skole
 • Grunn- og terrengarbeider nordvestre del av hagen
 • Etablere jordfabrikk og jordkjeller, eventuelt annen driftsmessig hageinfrastruktur
 • Gjenskape det nordvestre damanlegget
 • Avdekke ruin og gjennomføre sikringsarbeid
 • Rive mellombygget og tilrettelegge for relevant aktivitet i Gymsalen
 • Prosjektere for gjenbruk av materialer fra Annekset
 • Gjennomføre reguleringsplan for området
 • Opprette egen stilling med ansvar for hagens utvikling og drift – en gartnermester
 • Teste ut innovative drifts- og/eller aktivitetsskapende virksomhet i hagen
 • Modell for utendørs bruk
 • Skilte adkomstsone til anlegget fra vest
 • 1/1
  Fase 1: 2024-2027. Foto: LPO Arkitekter (dronefoto: Sandnes Media).

Fase 2: 2028-2031

 • Rive hovedbygningen på Torstrand skole
 • Åpne bekkeløp/historisk vannrenne vest for Herregården og prosjektere for fordrøyning av overvann
 • Bygge vernebygg/museumsareal i nordre del av hagen – i enden av hovedaksen
 • Videreføre hageanlegget – gjenskape den midtre delen
 • Etablere en driftsbygning vest for Herregården
 • Legge om rundkjøring ved avkjøring til Herregårdsbakken.
 • Etablere adkomstsone ved Herregårdssletta og reetablering av trær som allè mot kirken.
 • Tilrettelegge for digital formidling av hageanlegget
 • Reetablere bastionhagen
 • Ett permanent nyskapende element i hagen – hageinnovasjon i praksis
 • 1/1
  Fase 2: 2028-2031. Foto: LPO Arkitekter (dronefoto: Sandnes Media).

Fase 3: 2032-2035

 • Rive Gymsalen
 • Bygge et større fonteneanlegg/vannarrangement sentralt i hagen
 • Legge om adkomst til Søndre Vestfold fengsel
 • Etablere nye bygningsstrukturer sør i anlegget, underordnet hagens geometri og omfang
 • Videreføre hageanleggets søndre del på taket av eller tilpasset valgt utviklingsløsning
 • Bygge om kryss ved Kristian Fredriks vei og omlegge del av vei
 • 1/1
  Fase 3: 2032-2035. Foto: LPO Arkitekter (dronefoto: Sandnes Media).

Les mer om Akantus-prosjektet her:

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1