Skoler og barnehager

Midgard vikingsenters læringstilbud spenner fra barnehager til videregående skole. Tilbudene tar utgangspunkt i utstillingene, gildehallen, vikinglekeplassen og Borreparken. Læringsmål hentes fra Rammeplanen for barnehager og Kunnskapsløftet.

 

Lær om den maritime vikingtiden ombord på vikingskipet Gaia.

Gjennom praktiske aktiviteter vil elevene få en forståelse for ulike sider av vikinglivet.

Den kulturelle skolesekken (DKS)

Helt siden 2001 har Midgard vikingsenter tilbudt faste pedagogiske opplegg i regi av DKS. Hvert år får alle elever på 6. trinnet i Vestfold prøve seg som vikinger i en dag.

Pedagogiske tilbud til andre skoler utenom DKS

Midgard vikingsenter tilbyr skoler pedagogiske opplegg utenom de faste DKS-gjennomføringene. Vi tar imot barnehager, grunnskole og videregående skoler. I tillegg har vi lang erfaring med å tilby tilpassede opplegg til voksenopplæringen og studenter. Museumspedagogen tilpasser innhold og aktiviteter til aldersnivå, faglige ønsker og tidsramme.Her er noe av hva vi kan tilby:

 • Omvisninger:
  I utstillinger, Borreparken og i Gildehallen.
 • Håndverksteknikker:
  Slindring, toving, myntslåing, runeverksted, pung-laging, smiing, perlesmykkelaging.
 • Vikingleker på lekeplassen:
  Øksekasting, pil- og bue-skyting, balansestokk, styrkeaktiviteter, krigertrening med gummivåpen.
 • Matlaging:
  Brødsteking, suppekoking, urtejakt, bruk av fyrtøy.
 • Teater/spill/rollespill:
  Viking-økonomi, handelsbod, leseteater, rollespill, hauglegging, rebusløp.
 • Arkeologi:
  Arbeidsmåter, funnanalyse, modeller.

DKS og undervisning hos Vestfoldmuseene

Vestfoldmuseene tilbyr undervisning gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) i Vestfold og egne undervisningsopplegg. Temaene strekker seg fra viktingtid til aktuell kunst og tar utgangspunkt i våre faste samlinger eller skiftende utstillinger.