Skoler og barnehager

Midgard vikingsenter tilbyr skoler pedagogiske opplegg utenom de faste DKS-gjennomføringene.

Gjennom praktiske aktiviteter vil elevene få en forståelse for ulike sider av vikinglivet.

Lær om den maritime vikingtiden ombord på vikingskipet Gaia.

Den kulturelle skolesekken (DKS)

Helt siden 2001 har Midgard vikingsenter tilbudt faste pedagogiske opplegg i regi av DKS. Hvert år får alle elever på 6. trinnet i Vestfold prøve seg som vikinger i en dag.

DKS og undervisning hos Vestfoldmuseene

Vestfoldmuseene tilbyr undervisning gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) i Vestfold og egne undervisningsopplegg. Temaene strekker seg fra viktingtid til aktuell kunst og tar utgangspunkt i våre faste samlinger eller skiftende utstillinger.