DKS og undervisning

Helt siden 2001 har Midgard vikingsenter tilbudt faste pedagogiske opplegg i regi av DKS. Hvert år får alle elever på 6. trinnet i Vestfold prøve seg som vikinger i en dag.

  • Alle
  • 1-4 trinn
  • 5-7 trinn
  • 8-10 trinn
  • Barnehage
  • Høyere utdanning
  • Nettressurs
  • Tilpasset
  • Videregående

Midgard vikingsenter tilbyr skoler og barnehager pedagogiske opplegg utenom de faste DKS-gjennomføringene.

Gjennom praktiske aktiviteter vil elevene få en forståelse for ulike sider av vikinglivet.

Gjennom praktiske aktiviteter vil elevene få en forståelse for ulike sider av vikinglivet.

Bildet viser en sort side med teksten Det angår også deg øverst og seks bokser med ulike bilder nedenfor

En nettressurs for elever ved ungdomsskole og videregående trinn.

Lær om den maritime vikingtiden ombord på vikingskipet Gaia.

DKS og undervisning hos Vestfoldmuseene

Vestfoldmuseene tilbyr undervisning gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) i Vestfold og egne undervisningsopplegg. Temaene strekker seg fra viktingtid til aktuell kunst og tar utgangspunkt i våre faste samlinger eller skiftende utstillinger.