Hopp til hovedinnhold

Foredrag: Impuls og tradisjon, folkekunst fra Vestfolds bygder

  • 1/1

Impuls og tradisjon. Folkekunst fra Vestfolds bygder

Velkommen til foredrag om folkekunst fra Vestfolds bygder, av Haakon Livland, konservator NMF, og Lise Talleraas, 1. konservator NMF, begge fra Vestfoldmuseene. 

Om foredraget

I det førindustrielle bygdesamfunnet ble ofte innbo og bruksgjenstander laget av bygdehåndverkere som ikke hadde profesjonell utdannelse fra håndverkslaug.

I tillegg til sin bruksfunksjon, kunne gjenstander bli dekorert med treskurd, maling, svi - ornamentikk etc. Det vokste fram regionale særtrekk i form og dekor, som i Vestfold, i en vekselvirkning mellom impulser fra omverden, bl.a. fra kirkene, det lokale embetsmannsmiljø osv.

I Vestfold har det vært rike tradisjoner mht. treskurd. Det er bevart flere gjenstander fra seinmiddelalderen med tidstypisk ornamentikk. Innen malerkunsten har vi færre navngitte rosemalere enn f.eks. Telemark, Numedal og Setesdal. Men noen har utmerket seg på 1800-tallet, bl.a. Christen Torsen Lerskall fra Andebu som skape den berømte «Andeburosa» som etter hvert i mange sammenhenger ble et kjært dekorelement. Innen tekstil finner vi de særegne «Vestfold-teppene» som har blitt laget i tidsrommet ca. 1700 – ca. 1850.

Foredraget om folkekunst tar også for seg arbeider i jern, sølv, kobber/messing, never/tæger, hvaltann osv.

Etter foredraget, som arrangeres av Slottsfjellsmuseet og Vestfold Historielag, vil Livland og Talleraas holde en omvisning i det nye folkekunstrommet på Slottsfjellsmuseet.