Hopp til hovedinnhold

Om Slottsfjellsmuseet

  • Bildet viser noen bygninger som ligger nedenfor en grønn ås der det står et murtårn helt øverst. Foran i bildet ser vi  litt plen og en trapp opp til inngangen. Det er en flaggstang med det norske flagget utenfor inngangen.
    1/1
    Slottsfjellsmuseet. Foto: Kavlie Borge.

Slottsfjellsmuseet er det gamle Vestfold Fylkesmuseum som ble etablert i 1939 og som skiftet navn i 2010.  I dag er Slottsfjellsmuseet en avdeling i Vestfoldmuseene IKS.

Museet og området rundt er et sammenhengende kulturminne, som representerer byens lange historie, med bl.a. byløkker, markering av teglovn fra middelalder og museets bygdeavdeling. Ruinparken på Slottsfjellplatået viser rester etter en av landets og Nordens største middelalderborger.

Friluftsavdeling

På Tallak, platået mellom selve Slottsfjellet og hovedmuseet ved Farmannsveien, ligger museets friluftsavdeling. Vestfoldtunet ble anlagt på 1940-50-tallet som en typisk Vestfold-gård, og inneholder flere tilflyttede hus fra ulike deler av fylket. Her finnes våningshus fra 1700-tallet, laftet tømmerbygning med svalgang fra 1600-tallet, sjømannens bolig, låve, smie, seteranlegg og Vestfolds eldste profane bygning, et middelalderloft, datert 1407.

De fleste av bygningene er åpne for publikum ved omvisning.

Utstillinger

Vikinghallen

I museets Vikinghall presenteres Norges fjerde vikingskip, handelsskipet fra Klåstad, det eneste bevarte vikingskip som er plassert utenfor Oslo. I tillegg finnes historien om Osebergfunnet, gravskipet med Europas største vikingfunn, funnet ca. tre km nord for sentrum av Tønsberg.

Svend Foyn og Tønsberg

Historien om hvalfangstpioneren Svend Foyn og hans rolle i byen og samfunnet for øvrig, blir presentert i en utstilling i tilknytning til Hvalhallen. Både sel- og hvalfangst ble viktige næringsveier i 1800-tallets Norge og Svend Foyn var en ivrig pådriver og utvikler av tekniske forbedringer. Han etterlater seg mange spor i Tønsberg. En rekke bygninger og steder forteller fremdeles historien om et religiøst liv, en arbeidsgiver som sørget for sine arbeidere, om barndomshjem og om hans mange bidrag til fellesskapet.

Hvalhallen

Utstillingen «Hvalhall» viser hvalskjelett fra de vanligste hvalsorter det ble drevet fangst på.  Blåhvalen, verdens største dyr, var ca 27 meter lang og kan ha veid opp mot 150 tonn. Spekket til blåhvalen kunne gi opptil 100 fat olje. Blåhvalskjelettet er det største bevarte skjelettet vi kjenner.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1